Verbinding kiezen

SnapBridge 360/170 M tab c M Opties voor afstandsbediening M Verbinding kiezen

Gebruik deze optie om de verbinding om te schakelen van een smartapparaat naar een gekoppelde afstandsbediening.

 1. Controleer of er een koppeling bestaat tussen de camera en het smartapparaat (AKoppelen aan een smartapparaat).

 2. Start SnapBridge 360/170 op een gekoppeld smartapparaat.

 3. Tik op de tab c Camera M Opties voor afstandsbediening M Verbinding kiezen M Camera en afstandsb.

  • Wanneer u in het bevestigingsvenster op OK tikt, wordt de verbinding tussen de camera en het smartapparaat verbroken.

  • De groene statuslampjes op de camera knipperen tegelijk (tweemaal in de 5 seconden) totdat de verbinding met de camera wordt hersteld met de afstandsbediening.

 4. Houd de aan-uitknop op de gekoppelde afstandsbediening (ongeveer 1 seconde) ingedrukt om de gekoppelde afstandsbediening in te schakelen.

  • Het statuslampje op de afstandsbediening begint snel te knipperen.

   Zodra u de knop langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, knippert het statuslampje niet meer snel maar langzaam. Wanneer het statuslampje langzaam knippert, moet u de aan-uitknop op de afstandsbediening eerst ingedrukt houden om het knipperen te laten stoppen en de procedure daarna opnieuw uitvoeren vanaf stap 2.

  • Zodra de verbinding omschakelt naar de afstandsbediening, houdt het statuslampje op de afstandsbediening op met snel knipperen en gaat het uit.

  • Wanneer de verbinding omschakelt naar de afstandsbediening, stoppen de statuslampjes op de camera met knipperen en gaan ze uit.

Afstandsbediening koppelen

SnapBridge 360/170 M tab c M Opties voor afstandsbediening M Afstandsbediening koppelen

Gebruik om de camera te koppelen met de ML-L6 afstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar).

 1. Controleer of er een koppeling bestaat tussen de camera en het smartapparaat (AKoppelen aan een smartapparaat).

 2. Start SnapBridge 360/170 op een gekoppeld smartapparaat.

 3. Tik op de tab c Camera M Opties voor afstandsbediening M Afstandsbediening koppelen.

  • Wanneer een bevestigingsvenster wordt weergegeven, tikt u op OK.

  • De groene statuslampjes op de camera knipperen even tegelijk en daarna beginnen ze afwisselend te knipperen (de camera gaat in de stand-bystand voor koppeling).

 4. Houd de aan-uitknop op de afstandsbediening (minstens 3 seconden) ingedrukt.

  • Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het statuslampje op de afstandsbediening in plaats van snel langzaam begint te knipperen.
  • Als de koppeling lukt, houdt het statuslampje op de afstandsbediening op met langzaam knipperen en gaat het uit.

  • Als de koppeling mislukt, knipperen de rode statuslampjes op de camera zesmaal tegelijk. Voer de procedure opnieuw uit vanaf stap 1.

Een koppeling tot stand brengen met een afstandsbediening zonder SnapBridge 360/170 te gebruiken

Zie De camera en afstandsbediening koppelen voor meer informatie.