Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor uw veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

GEVAAR Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.
LET OP Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

GEVAAR

 • Bevestig niet rechtstreeks op uw hoofd. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING

 • Niet gebruiken tijdens het lopen of het besturen van een voertuig. Bevestig het product daar waar deze niet stoort tijdens besturing van het voertuig. Draag dit product niet als dit zal storen bij het gebruik van vereiste apparatuur. Draag dit product niet waar het in aanraking komt met andere mensen of voorwerpen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.
 • Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.
 • Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of voedingsbron. Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
 • Pak de stekker niet met natte handen vast. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
 • Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en uit het stopcontact wordt gehaald. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.
 • Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.
 • Houd dit product uit de buurt van kinderen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
 • Gebruik geen accu’s, laders, lichtnetadapters of USB-kabels die niet specifiek zijn bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu’s, laders, lichtnetadapters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:

  • Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze blootstellen aan hitte of vlammen.
  • Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.

  Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

 • Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de lichtnetadapter tijdens onweersbuien. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
 • Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.
 • Zorg ervoor dat het product goed is vastgezet. Let goed op uw omgeving. Neem daar waar het product wordt gebruikt, de regels en voorschriften van alle mogelijkheden en in alle wedstrijden in acht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.

LET OP

 • Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden is. De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische faciliteiten.
 • Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van dit product. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.
 • Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.
 • Controleer of de apparatuur correct is bevestigd en inspecteer regelmatig op slijtage en beschadigingen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.
 • Schud niet snel of overmatig met uw lichaam terwijl het product is bevestigd. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ertoe leiden dat het product loskomt, wat ongevallen of ander letsel veroorzaakt.
 • Plaats het product niet op, of bevestig het niet aan onstabiele oppervlakken. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ertoe leiden dat het product loskomt of omvalt, wat ongevallen of ander letsel veroorzaakt.

GEVAAR voor batterijen

 • Voorkom onjuist gebruik van accu’s. Het niet in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

  • Gebruik uitsluitend oplaadbare accu’s die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.
  • Stel accu’s niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
  • Haal niet uit elkaar.
  • Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen, haarspelden of andere metalen voorwerpen.
  • Gooi niet met de accu’s en stel ze niet bloot aan krachtige fysieke schokken. Dit geldt ook voor de producten waarin ze worden geplaatst.
 • Laad op de aangegeven manier op. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.
 • Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp. Het uitstellen van deze handeling kan oogletsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING voor batterijen

 • Houd accu’s buiten bereik van kinderen. Mocht een kind een accu inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
 • Dompel accu’s niet onder in water en stel ze niet bloot aan regen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig voorwerp, mocht deze nat worden.
 • Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu’s opmerkt, zoals verkleuring en vervorming. Stop met het opladen als ze niet binnen de opgegeven tijdsduur opgeladen zijn. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.
 • Isoleer de accupolen met tape alvorens deze weg te gooien. Oververhitting, scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluiting. Recycle of gooi accu’s weg overeenkomstig de lokale voorschriften.
 • Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.