De camera inschakelen

  • Houd de filmknop (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de camera in te schakelen.

  • De camera wordt ingeschakeld en er wordt met opnemen begonnen wanneer u op de film- of fotoknop drukt.

  • Wanneer de camera wordt ingeschakeld, gaat het camera-aan-lampje aan.

  • U kunt het batterijniveau te weten komen door te kijken naar het camera-aan-lampje (ALampjes) of het scherm van SnapBridge 360/170.

Stand-by voor verbinding

Als u de camera inschakelt terwijl deze is gekoppeld aan een smartapparaat of afstandsbediening, wordt de camera op stand-by gezet voor verbinding met het smartapparaat of de afstandsbediening.

Wanneer de camera in stand-by voor verbinding staat, knipperen de groene statuslampjes op de camera tegelijk (AStatuslampje).

U kunt de camera ook gewoon gebruiken in stand-by voor verbinding.

De camera uitschakelen

  • Als u de filmknop (ongeveer 3 seconden) ingedrukt houdt wanneer de camera aan is, gaat de camera uit. Wanneer de camera wordt uitgeschakeld, gaat het camera-aan-lampje uit.

  • Standaard gaat de camera automatisch uit als hij ongeveer 1 minuut niet is gebruikt na het maken van opnamen (automatisch uit). U kunt de instelling aanpassen door SnapBridge 360/170 (ALijst met instellingen) M tab c Camera M Camera-instellingen M Automatisch uit te selecteren.

De camera uitschakelen tijdens het gebruik van Afstand bediende fotografie

De knoppen van de camera worden uitgeschakeld tijdens het gebruik van Afstand bediende fotografie met SnapBridge 360/170 (ADe camera bedienen vanaf een smartapparaat). Sluit Afstand bediende fotografie af om de camera uit te schakelen.