U kunt de status van de camera te weten komen door te kijken naar de lampjes.

Camera-aan-lampje

Kleur/Status Beschrijving

Groen/Aan

 • Het batterijniveau ligt tussen 30% en 100%.
 • De camera detecteert een computer.

Groen/Knippert

 • De batterij wordt opgeladen. Wordt uitgeschakeld als het opladen is voltooid.
 • De camera is via een USB-kabel aangesloten op een computer.

Groen/Knippert snel

De batterij kan niet worden opgeladen (ADe batterij opladen).

Oranje/Aan

Het batterijniveau ligt tussen 10% en 30%.

Rood/Knippert

De batterij is leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij (ADe batterij opladen).

Uit

De camera staat uit.

Statuslampje

Kleur/Status Beschrijving

Groen/Tegelijk aan

 • Er worden livebeelden weergegeven.
 • De camera is via een HDMI-kabel aangesloten op een televisietoestel.

Groen/Knipperen tegelijk

De camera maakt een foto.

Groen/Knipperen tegelijk

De zelfontspanner telt af. De lampjes knipperen sneller tijdens de 2 seconden voordat de foto wordt gemaakt en schakelen daarna uit wanneer de opname is voltooid (ter illustratie wordt een steeds herhalende animatie getoond).

Groen/2 keer gelijktijdig groen knipperen en daarna uit

Het koppelen is voltooid (ter illustratie wordt een steeds herhalende animatie getoond).

Groen/Knipperen tegelijk (eenmaal in de 5 seconden)

De camera staat stand-by voor verbinding met een smartapparaat (u kunt de camera ook gewoon gebruiken). Wanneer u SnapBridge 360/170 start op een gekoppeld smartapparaat, wordt er opnieuw verbinding met de camera gemaakt.

Groen/Knipperen tegelijk (tweemaal in de 5 seconden)

De camera staat stand-by voor verbinding met een afstandsbediening (u kunt de camera ook gewoon gebruiken). Wanneer u een gekoppelde afstandsbediening inschakelt, wordt er opnieuw verbinding met de camera gemaakt.

Groen/Knipperen afwisselend

De camera staat in de stand voor het tot stand brengen van een koppeling met een smartapparaat.

Groen/Knipperen snel afwisselend

De camera staat in de stand voor het tot stand brengen van een koppeling met een afstandsbediening.

Rood/Tegelijk aan

De camera neemt een film op in de stand Standaardfilm.

Rood/Tegelijk aan

De camera neemt een film op in de stand Superlapsefilm, Lusopname of Time-lapse-film (verandert van driemaal knipperen naar aan. Ter illustratie wordt een steeds herhalende animatie getoond).

Rood/Knipperen tegelijk

De camera slaat een film op.

Rood/6 keer gelijktijdig rood knipperen en daarna uit

Het koppelen is mislukt (ter illustratie wordt een steeds herhalende animatie getoond).

Rood/Knipperen snel tegelijk

 • Er is geen geheugenkaart geplaatst.
 • Onvoldoende geheugen.
 • De weergave van livebeelden is gestopt, omdat de temperatuur in de camera te hoog is geworden. Wanneer de camera is afgekoeld, wordt de weergave automatisch hervat.
 • De binnenkant van de camera is te warm geworden. De camera schakelt automatisch uit. Wacht tot de camera of batterij is afgekoeld voordat de camera opnieuw wordt gebruikt.
 • De update van de firmware is mislukt.

Rood/groen
Knipperen tegelijk

De firmware wordt bijgewerkt.