A Camera-aan-lampje
B Lichtnetlaadadapter
C Stopcontact
D USB-kabel (meegeleverd)

Als een lader met losse stekkeradapter* is meegeleverd bij uw camera, verbind de stekkeradapter dan met de lichtnetlaadadapter. Zodra beiden met elkaar zijn verbonden, probeer dan niet om de stekkeradapter met kracht te verwijderen, om beschadiging te voorkomen.

De vorm van de stekkeradapter varieert afhankelijk van het land of de regio waar de camera is gekocht.
Deze stap kan overgeslagen worden als de stekkeradapter permanent aan de lichtnetlaadadapter bevestigd is.

 • Het opladen begint als de camera is aangesloten op een stopcontact terwijl de batterij is geplaatst, zoals in de illustratie wordt weergegeven. Het groene camera-aan-lampje knippert langzaam om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
 • Als het opladen is voltooid, gaat het camera-aan-lampje uit. Trek de lichtnetlaadadapter uit het stopcontact en koppel vervolgens de USB-kabel los.
  De oplaadtijd bedraagt ongeveer 2 uur en 20 minuten voor een batterij die helemaal leeg is.
 • De batterij kan niet worden opgeladen wanneer het camera-aan-lampje snel groen knippert, mogelijk vanwege een van de onderstaande redenen.

  • De omgevingstemperatuur is niet geschikt voor opladen.
  • De USB-kabel of lichtnetlaadadapter is niet correct aangesloten.
  • De batterij is beschadigd.

Opmerkingen over de USB-kabel

 • Gebruik geen andere USB-kabel dan de UC-E21. Als u een andere USB-kabel dan de UC-E21 gebruikt, kan dit tot oververhitting, brand of elektrische schokken leiden.
 • Controleer de vorm en richting van de stekkers en plaats of verwijder de stekkers niet onder een hoek.

Opmerkingen over het opladen met de lichtnetlaadadapter

De camera kan worden gebruikt terwijl de batterij wordt opgeladen, maar de oplaadtijd neemt dan wel toe.