Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Menugids

Aanpassingen kopiëren en opslaan

Fotoʼs converteren naar JPEG- of TIFF-formaat voorkomt dat eerdere aanpassingen worden gekopieerd of opgeslagen.

“Terug naar het moment van opname” gebruiken voor beelden aangepast in andere toepassingen

In het geval van JPEG- en TIFF-beelden aangepast in Capture NX 2 of ViewNX 2, zet Terug naar het moment van opname het beeld terug naar de laatst opgeslagen status.