Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Indeling

Klik op de -knop in de werkbalk om RAW (NEF/NRW)-afbeeldingen op te slaan in JPEG- of TIFF-formaat.

Een dialoogvenster wordt weergegeven waar u een indeling kunt kiezen en instellingen zoals compressie en beeldformaat kunt aanpassen. Klik op Starten om het bestand of de bestanden in de geselecteerde map te kopiëren.