Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Indexprints

Om meerdere afbeeldingen per pagina af te drukken, selecteer Indexprint voor “Afdruktype” in het dialoogvenster “Afdrukken”. De opties in het gedeelte “Pagina-indeling” worden gewijzigd; kies het aantal foto’s dat u per pagina wilt afdrukken.

Indeling

Kies een indeling.

Vooraf gedefinieerde indeling gebruiken

Kies het aantal foto’s per pagina uit de keuzelijst. Het formaat van de foto’s wordt automatisch aangepast overeenkomstig de geselecteerde optie.

Beeldgrootte

Foto’s worden afgedrukt op het formaat ingevoerd voor “Breedte” en “Hoogte” (het minimumformaat is 20,0 mm × 20,0 mm en het maximum is hetzelfde als de paginagrootte). Het aantal foto’s per pagina wordt automatisch aangepast overeenkomstig de geselecteerde grootte.

Kolommen en rijen

Kies het aantal kolommen en rijen afgedrukt per pagina (het minimum is 1 en het maximum 10). Het formaat van de foto’s wordt automatisch aangepast overeenkomstig de geselecteerde opties.

Foto’s per pagina

Kies het aantal beelden dat u per pagina wilt afdrukken. De beelden worden automatisch aangepast op basis van het geselecteerde aantal.

Paginamarges

Kies de breedte van de marges.