• Start
  • Van een label voorzien

Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Van een label voorzien

Om foto’s gemakkelijker te sorteren en op te sporen, kunt u labels aan ze toewijzen van “0” (geen label) tot en met “9”, elk met zijn eigen unieke kleur.

Labels worden toegewezen met behulp van de miniatuurscorepictogrammen of de optie Label in het Foto-menu.

  1. Selecteer foto’s.

    Houd, om meerdere foto’s te selecteren, de Ctrl-toets (of op Mac-computers de /Command-toets) ingedrukt terwijl om de beurt op elk beeld wordt gedrukt. Klik, om twee foto’s en alle beelden daartussen te selecteren, op de foto’s terwijl Schuiven wordt ingedrukt.

  2. Klik op een label (; in het geval van beelden zonder label, verschijnt het label “0” alleen wanneer de cursor zich boven de foto bevindt) en kies een label uit “0” (geen label) tot en met “9” ().

“Label”

Geselecteerde bestanden kunnen ook van een score worden voorzien met behulp van de optie Label in het Foto-menu.