Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Serieverwerking

De optie Bestand > Serieverwerking kan worden gebruikt om dezelfde beeldaanpassingen op alle foto’s in een geselecteerde map uit te voeren en exporteer de verwerkte beelden vervolgens in een geselecteerde indeling. Opties voor serieverwerking worden hieronder getoond.

Het klikken op Starten start het verwerken en geeft een voortgangsvenster weer. De voortgang kan worden bekeken in de tabbladen In wachtrij en Verwerkt.

Color Efex Pro

Als de bron bestanden bevat die zijn aangepast met behulp van de Color Efex Pro plugin voor Capture NX 2 of Capture NX, dan wordt een bericht weergegeven en worden de beelden niet verwerkt.

Bestandsconversie

Als er meerdere bestanden zijn geselecteerd wanneer de -knop in de werkbalk wordt gebruikt om bestanden in een ander formaat te exporteren, worden de bestanden als serieverwerking geëxporteerd. Pas instellingen aan zoals beschreven voor items tot en met op “Serieverwerking”.