• Start
  • Witbalans (RAW-afbeeldingen)

Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Witbalans (RAW-afbeeldingen)

Pas witbalans aan.

Het keuzemenu in de gereedschappenlijst beschikt over een keur aan voorinstellingenwaarden.

Witbalans kan verder worden verfijnd met behulp van de besturingen Kleurtemperatuur en Kleurtoon in het beeldaanpassingenpalet. Kleurtoon kan worden ingesteld op waarden tussen –12 en +12: kies lagere waarden voor minder groen en meer magenta, hogere waarden voor het tegenovergestelde effect. Het waardenbereik beschikbaar voor Kleurtemperatuur varieert afhankelijk van de optie geselecteerd voor witbalans.

Witbalans kan ook worden ingesteld door het beeld te bemonsteren: klik op de (Grijspunt instellen)-knop en klik willekeurig in het beeld om een enkele pixel te bemonsteren, of sleep de cursor boven het beeld om de gemiddelde kleurwaarde voor het geselecteerde gebied te gebruiken. Witbalans voor het gehele beeld zal worden aangepast, zodat de geselecteerde pixel of het gebied een neutrale grijskleur aanneemt.