• Start
  • Het bewerkingspalet

Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Het bewerkingspalet

De meeste beeldaanpassingen worden uitgevoerd met behulp van het bewerkingspalet, bestaande uit een gereedschappenlijst, een aanpassingenpalet en gereedschapsknoppen.

De gereedschappenlijst

De gereedschappenlijst bevat de hieronder vermelde items. Alles behalve Toon/Toon (Details) is uitsluitend van toepassing op RAW (NEF/NRW)-afbeeldingen.

Instellingen voor deze gereedschappen kunnen worden geselecteerd in de keuzemenu’s. Het selecteren van Instellingen bij opname herstelt instellingen naar de waarden die van kracht waren toen het beeld voor het eerst werd geopend in Capture NX-D. Bij andere instellingen verschijnt een vinkje () in het vakje rechts van het keuzemenu en kunnen wijzigingen worden verborgen door het vinkje in het vakje te verwijderen ().

Het aanpassingenpalet

Gebruik het aanpassingenpalet om gedetailleerde aanpassingen te maken. Het klikken op een gereedschapsknop of een pictogram in de gereedschappenlijst geeft de instellingen voor het geselecteerde item weer.

Gereedschappen die werden aangepast met behulp van het aanpassingenpalet worden vastgesteld door het label Handmatige instelling in de keuzemenu’s van de gereedschappenlijst.

Gereedschapsknoppen

De volgende gereedschappen zijn toegankelijk met behulp van de gereedschapsknoppen onderaan het bewerkingspalet. Merk op dat sommige van deze gereedschappen alleen kunnen worden gebruikt met RAW (NEF/NRW)-afbeeldingen; zie voor informatie het gedeelte voor elk gereedschap.

Deze gereedschappen zijn toegankelijk door op de knoppen te klikken en instellingen aan te passen in het aanpassingenpalet. De knoppen voor gereedschappen die zijn aangepast vanuit standaardwaarden zijn geel aangeduid (bijv. ).

De Terugzetten-knop

Klik op de terug (“Terug naar het moment van opname”)-knop om alle gereedschappen opnieuw in te stellen en het beeld te herstellen naar de status waarin het beeld voor het eerst werd geopend in Capture NX-D (merk op dat wijzigingen aangebracht aan JPEG- en TIFF-afbeeldingen in andere toepassingen vanaf het moment dat ze voor het laatst werden geopend in Capture NX-D, niet zullen worden hersteld).

De aanpassingenmanager

Gebruik de aanpassingenmanager om aanpassingen naar andere beelden te kopiëren of om huidige instellingen op te slaan voor later gebruik.

Meerdere beelden verfijnen

Beeldaanpassingen zijn gelijktijdig van toepassing op alle beelden die momenteel zijn geselecteerd in de miniaturenlijst.