Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Score

Aan foto’s kunnen scores worden toegewezen van (geen score) tot vijf sterren.

Scores worden toegewezen met behulp van de miniatuurscorepictogrammen of de optie Score in het Foto-menu.

  1. Selecteer foto’s.

    Houd, om meerdere foto’s te selecteren, de Ctrl-toets (of op Mac-computers de /Command-toets) ingedrukt terwijl om de beurt op elk beeld wordt gedrukt. Klik, om twee foto’s en alle beelden daartussen te selecteren, op de foto’s terwijl Schuiven wordt ingedrukt.

  2. Klik op het -pictogram en kies een score uit (geen score) tot vijf sterren.

“Score E/p>

Geselecteerde bestanden kunnen ook van een score worden voorzien met behulp van de optie Score in het Foto-menu.