• Start
  • Foto’s afdrukken

Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Foto’s afdrukken

Selecteer de foto’s en kies Afdrukken in het menu Bestand om foto’s af te drukken op een printer die is aangesloten op de computer. Het “Afdrukken”-venster wordt weergegeven.

Pas instellingen aan zoals beschreven op de volgende pagina en klik op Afdrukken om de foto volgens het voorbeeld af te drukken.

Opmerkingen over afdrukken

Klik op Naar bestand om een JPEG-bestand af te drukken.

De meest recent gebruikte instellingen worden opgeroepen wanneer het afdrukvenster daarna wordt weergegeven.

Het “Afdrukken”-dialoogvenster