• Start
  • Beeldinformatie afdrukken

Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Beeldinformatie afdrukken

Selecteer Foto-informatie afdrukken in het “Afdrukken”-dialoogvenster, klik op Instellingen en pas de instellingen aan zoals beschreven op de volgende pagina om de informatie afgedrukt onder elke foto te kiezen.

Foto-informatie

Foto-informatie wordt niet gedraaid wanneer Passend maken door roteren is geselecteerd in het “Afdrukken”-dialoogvenster. Metagegevens die niet in het afdrukgebied passen, worden weggelaten.

Geavanceerde foto-informatie-instellingen