Nikon

Een downloadbestemming kiezen (alleen Android)

Selecteer, om te kiezen waar foto’s worden opgeslagen die van de camera zijn gedownload, [App-opties] > [Bestemming] in het appmenu.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op de Android-versie.

  1. Tik op .

  2. Tik op [App-opties].

  3. Tik op [Bestemming].

  4. Tik op de gewenste optie.

    Als u [Intern geheugen (/DCIM/Nikon/SnapBridge)] selecteert, worden foto's opgeslagen in het intern geheugen van het smartapparaat. Als u [Opgegeven map] selecteert, kunt u een map in uw smartapparaat kiezen of een nieuwe map maken om als bestemming te gebruiken.

Deze functie is niet beschikbaar in de iOS-versie.