Nikon

SnapBridge op achtergrond plaatsen tijdens verbinding in Wi-Fi AP mode

Als u de SnapBridge-app op de achtergrond plaatst, wordt de Wi-Fi-verbinding beëindigd (de app blijft echter wel actief in de Wi-Fi AP mode). U wordt gevraagd de verbinding opnieuw tot stand te brengen als u probeert foto's te importeren of andere acties uit te voeren waarvoor een Wi-Fi-verbinding vereist is. Volg de instructies op het scherm.