Yazı tiplerinin boyutu

  • K
  • M
  • B

Dizin Baskıları

Her sayfaya birden fazla görüntü yazdırmak için “Yazdır” iletişimindeki “Baskı Türü” için Dizin Baskı öğesini seçin. “Sayfa Yerleşimi” alanındaki seçenekler değişecektir; sayfa başına yazdırılacak resim sayısını seçin.

Yerleşim

Bir yerleşim seçin.

Standart

Her sayfaya yazdırılacak resim sayısını bir liste kutucuğundan seçin. Resimlerin boyutu seçilen seçeneğe göre otomatik olarak ayarlanır.

Resim Boyutu

Resimler, “Genişlik” ve “Yükseklik” için girilen boyutta yazdırılır (minimum boyut 20,0 mm × 20,0 mm’dir ve maksimum boyut sayfa boyutu ile aynıdır). Sayfa başına düşen resim sayısı seçilen boyuta göre otomatik olarak ayarlanabilir.

Sütun ve Satır

Sayfa başına yazdırılacak sütun ve satır sayısını seçin (minimum 1 ve maksimum 10’dur). Resimlerin boyutu seçilen seçeneklere göre otomatik olarak ayarlanır.

Sayfa Başına Görüntü

Resim başına yazdırılan görüntü sayısını seçin. Seçilen sayıya göre görüntüler otomatik olarak yeniden boyutlandırılacaktır.

Marjlar

Marjların genişliğini seçin.