Yazı tiplerinin boyutu

  • K
  • M
  • B

Düzen Paleti

Çoğu görüntü ayarları bir araç listesi, bir ayarlar paleti ve araç düğmelerinden oluşan düzen paleti kullanılarak gerçekleştirilir.

Araç Listesi

Araç listesi aşağıda listelenen öğeleri içerir. Ton/Ton (Ayrıntı) dışındakilerin hepsi yalnızca RAW (NEF/NRW) görüntülere uygulanır.

Bu araçlar için ayarlar açılır menülerden seçilebilir. Orijinal seçmek, ayarları görüntü Capture NX-D’de ilk açıldığında etkin olan değerlere geri yükler. Diğer ayarlarda, açılır menünün sağ tarafında doğru olan bir kutucukta bir onay işareti () görünür ve değişiklikler onay işareti kutucuktan kaldırılarak gizlenebilir ().

Ayar Paleti

Ayrıntılı ayarlar yapmak için ayar paletini kullanın. Araç listesinde bir araç düğmesine veya bir simgeye tıklamak seçilen öğe için ayarları görüntüler.

Ayar paleti kullanılarak değiştirilen araçlar, araç listesi açılır menülerinde Manuel etiketi ile gösterilir.

Araç Düğmeleri

Aşağıdaki araçlara düzen paletinin alt kısmındaki araç düğmeleri kullanılarak erişilebilir. Bu araçlardan bazılarının yalnızca RAW (NEF/NRW) görüntülerle kullanılabildiğini unutmayın; bilgi için, her takımın kendi bölümüne bakın.

Bu araçlara düğmelere tıklayarak ve ayar paletindeki ayarları ayarlayarak erişilir. Varsayılan değerlerinden değiştirilen araçların düğmeleri sarı renkte vurgulanır (örn., ).

Geri Al Düğmesi

Tüm araçları sıfırlamak ve görüntüyü Capture NX‑D’de ilk açıldığı duruma geri yüklemek için, geri al (“Orijinal Duruma Döndür”) düğmesine tıklayın (Capture NX-D’de son açıldıklarından beri JPEG ve TIFF görüntülere diğer uygulamalarda yapılan değişikliklerin sıfırlanmayacağını unutmayın).

Ayar Yöneticisi Aracı

Ayarları diğer görüntülere kopyalamak veya geçerli ayarları sonradan kullanmak üzere kaydetmek için ayar yöneticisi aracını kullanın.

Birden Fazla Görüntüyü İnce Ayarlama

Görüntü ayarları küçük resim listesinde geçerli olarak seçilen tüm görüntülere eşzamanlı olarak uygulanır.