Yazı tiplerinin boyutu

  • K
  • M
  • B

Resimleri Koruma

Resimleri kazara silinmeye karşı koruyun. Korumalı resimler silinemez veya yeniden adlandırılamaz.

Koruma, küçük resim koruma simgeleri veya Görüntü menüsündeki Dosyaları Koru seçeneği kullanılarak eklenebilir veya kaldırılabilir.

  1. Resimleri seçin.

    Birden fazla resim seçmek için, sırayla her resme tıklarken Ctrl tuşunu (veya Mac bilgisayarlarda /command tuşunu) basılı tutun. İki resim seçmek ve aralarındaki tüm görüntüleri seçmek için, Shift tuşuna basarken resimlere tıklayın.

  2. Seçilen resimleri korumak için koruma () simgesine tıklayın.

    Korumayı kaldırmak için koruma (şimdi ) simgesine tekrar tıklayın.

Korumalı Resimleri Düzenleme

Resimler koruma altındayken bile düzenlenebilir. Görüntü ayarlamaları ayrı bir “sepet” dosyasına kaydedilir.

“Dosyaları Koru”

Görüntü menüsündeki Dosyaları Koru için Koru veya Korumayı Kaldır seçerek dosyalar korunabilir veya dosyaların koruması kaldırılabilir.