Yazı tiplerinin boyutu

  • K
  • M
  • B

Etiketleme

Resimleri sıralamayı ve bulmayı kolaylaştırmak için, onlara her birinin kendine has rengi olan “0”dan (etiket yok) “9”a kadar etiketler atayabilirsiniz.

Etiketler küçük resim etiket simgeleri veya Görüntü menüsündeki Etiketleri Uygula seçeneği kullanılarak atanır.

  1. Resimleri seçin.

    Birden fazla resim seçmek için, sırayla her resme tıklarken Ctrl tuşunu (veya Mac bilgisayarlarda /command tuşunu) basılı tutun. İki resim seçmek ve aralarındaki tüm görüntüleri seçmek için, Shift tuşuna basarken resimlere tıklayın.

  2. Bir etikete tıklayın (; etiketsiz görüntüler olması durumunda, “0” etiketi yalnızca imleç resmin üzerindeyken görünür) ve “0”dan (etiket yok) “9”a kadar bir etiket seçin ().

“Etiketleri Uygula”

Seçilen dosyalar ayrıca Görüntü menüsündeki Etiketleri Uygula seçeneği kullanılarak da derecelendirilebilir.