Yazı tiplerinin boyutu

  • K
  • M
  • B

Görüntü Ayarları

Capture NX-D görüntü ayarlarını, ayarlar değiştikçe otomatik olarak güncellenen, orijinal görüntü verilerinden ayrı bir “sepet” dosyada depolar. Ayarlara yapılan değişiklikler orijinal görüntü verilerinden ayrı olarak kaydedildiği için orijinal resim, kalitede bir düşüş olmadan her an geri yüklenebilir.

Görüntü Ayarları

Görüntü ayarları, orijinal görüntü ile aynı klasördeki bir “NKSC_PARAM” klasöründe depolanan ayarlar dosyalarında bulunur. Bu klasör veya ayarlar dosyası silinirse tüm değişiklikler kaybedilecektir; benzer şekilde görüntü ve ayarlar dosyası, dosya adı ile bağlantılı olduğu için, dosyalar yeniden adlandırılırsa değişiklikler kaybedilecek ya da başka bir görüntüye uygulanacaktır. Dosyaları veya klasörleri yeniden adlandırmak, taşımak, kopyalamak veya silmek için Capture NX-D ya da ViewNX-i’deki dosya yönetimi özelliklerini kullanın.

Capture NX-D kullanılarak yapılan görüntü ayarları, dosyalar ViewNX-i’de açıldığında uygulanır.

Görüntüleri Diğer Formatlarda Kaydetme

Dosyalar JPEG veya TIFF formatlarına dönüştürüldüğünde ayarlar dosyasındaki ayarları orijinal görüntü verilerine uygulayarak yeni bir dosya oluşturulur. Dosyaları bu formatlara dönüştürmek, düzenlenen görüntülerin Capture NX-D ve ViewNX-i dışındaki yazılımlarda görüntülenmesine olanak sağlar.