Fotoğraf makinesi belleğinde depolanan özel ayarların çoğu Camera Control Pro 2’daki Özel Ayarlar penceresinde görüntülenebilir ve ayarlanabilir. Özel Ayarlara ilişkin daha fazla bilgi için fotoğraf makinenizle birlikte verilen dokümanlara bakın.

D780 / D750 / D610 / D600 / D7500 / D7200 / D7100 / D5600 / D5500 / D5300 / D5200 / D5100 / Df / Z 5 / Z 50 / Nikon 1 V3

Özel Ayarlar bu fotoğraf makineleriyle kullanılamaz.

  1. Fotoğraf Makinesi menüsünden Özel Ayarlar öğesini seçin.

    Geçerli fotoğraf makinesi için Özel Ayarlar diyaloğu görüntülenecektir.

    Özel Ayarlara Yapılan Değişiklikler

    Özel Ayarlar diyaloğunda ayarlara yapılan değişiklikler bilgisayar sabit diskinde değil, fotoğraf makinesinde depolanır. Bu, ayarları Özel Ayarlar diyaloğunda değiştirmenin, Özel Ayarları fotoğraf makinesi kontrolleri kullanarak değiştirmekle aynı etkiye sahip olduğu anlamına gelir.

  2. Özel Ayarlar diyaloğunun açılır menüsünden bir Özel Ayarlar kümesi (Özel Ayarlar seti) seçin (ayrıntılar için fotoğraf makinesi elkitabına bakın).

  3. Özel Ayarlara herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra, değişiklikleri fotoğraf makinesi Özel Ayarlar kümesinde kaydetmek ve Özel Ayarlar diyaloğundan çıkmak için Tamam düğmesine tıklayın.

Özel Ayarlar

Özel Ayarlar ayrı bir dosyaya kaydedilemez. Sıfırla düğmesine tıklamak tüm Özel Ayarları varsayılan değerlerine sıfırlar.

Özel Ayarlar Grupları

Grup, grup menüsünden veya Sonraki ve Önceki düğmelerine tıklayarak seçilebilir.

D90, D7000, D5000, Z 7II, Z 6II, Z 7 ve Z 6 hariç, her Özel Ayarlar kümesinin adına açıklayıcı bir yorum eklenebilir. Düzen öğesine tıklamak bir “Özel Ayarlar Yorumunu Düzenle” diyaloğu görüntüler, burada her küme için yorumlar düzenlenebilir. Yorumları fotoğraf makinesine kopyalamak için Tamam düğmesine tıklayın. Yorumlar yirmi karakter uzunlukta olabilir ve harfler, rakamlar, tırnak işaretleri, kesme işaretleri, boşluklar ve aşağıdaki karakterlerin tümünü içerebilir: “,” “.” “!” “?” “#” “$” “%” “&” “(” “)” “[” “]” “{” “}” “*” “+” “-” “/” “:” “;” “<” “=” “>” “_” ve “@”.