Camera Control Pro 2 kullanarak film kaydını destekleyen bir fotoğraf makinesi bağlandığında, canlı görüntü penceresinde filmler (sesli olarak) kaydedilebilir. Filmlerin yalnızca fotoğraf makinesine bir hafıza kartı takılı olduğunda kaydedilebileceğini unutmayın. İlerlemeden önce bir hafıza kartının takılı olduğundan emin olun.

Canlı görüntü penceresi ve Film Sekmesi içinde ayarları yapın (canlı görüntü pencerelerine ilişkin daha fazla bilgi için bkz. “D90, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000 ve Df Fotoğraf Makineleri için Canlı Görüntü”, “D6, D5, D4 Serisi, D850, D810, D810A, D800, D800E, D750, D610, D600, D500, D7500, D7200 ve D7100 Fotoğraf Makineleri için Canlı Görüntü”, “Canlı Görüntü (D780 / Z 9 / Z 8 / Z 7II / Z 6II / Z 7 / Z 6 / Z 5 / Z 50)” veya “Canlı Görüntü (Nikon 1 V3)”).

Kaydı başlatmak için REC öğesine tıklayın (fotoğraf makinesi bağlandığında bir canlı görüntü seçici görüntülenirse REC düğmesi yalnızca Film Canlı Görüntü seçildiğinde kullanılabilir). Kalan süre (canlı görüntü ekranında sağ altta gösterilir) kayıt ilerledikçe geri sayar. Hafıza kartı takılmamışsa bir uyarı görüntülenecek ve film kaydedilmeyecektir. Kaydı sonlandırmak için REC düğmesine tekrar tıklayın.

Canlı Görüntü Geri Sayım Ekranı

Canlı görüntü uzun süre kullanılırsa fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı artabilir. Fotoğraf makinesinin iç devrelerinin hasar görmesini önlemek için canlı görüntü fotoğraf makinesi aşırı ısınmadan önce otomatik olarak sonlanacaktır. Canlı görüntü sona ermeden 30 s önce bir geri sayım ekranı görünecektir. Yüksek ortam sıcaklıklarında, ekran canlı görüntü modu seçildiğinde hemen görünebilir. Film kaydına ilişkin daha fazla bilgi için fotoğraf makinesi kılavuzuna bakın.

Filmleri Bilgisayara Kopyalama

Film Sekmesi öğesinde Film dosyasını bilgisayara aktar seçilirse filmler kayıttan sonra otomatik olarak bilgisayara kopyalanacaktır. Bu seçenek seçilmezse, filmler yalnızca fotoğraf makinesi hafıza kartına kaydedilecektir.

Film Kaydı Sırasında Fotoğraf Çekme (D6 / D780 / Z 7II / Z 6II / Z 7 / Z 6 / Z 5 / Z 50 / Nikon 1 V3)

Fotoğraflar, film kaydı sırasında AF ve Çekim (Nikon 1 V3 hariç tüm modeller) veya Çek düğmesine tıklayarak çekilebilir (Nikon 1 V3 olması durumunda, bu işlevin ağır çekim kayıt sırasında kullanılamayacağını unutmayın). Her kliple çekilebilen çekim sayısı fotoğraf makinesine göre değişir: D6, Z 7II, Z 7 ve Z 6 olması durumunda 50; D780, Z 6II, Z 5 ve Z 50 olması durumunda 40 ve Nikon 1 V3 olması durumunda 20. Fotoğraflar, fotoğraf makinesi hafıza kartına “Film” sekmesinde seçilen boyutta, iyi kalite JPEG resimler olarak kaydedilir. Bir Nikon 1 V3 bağlandığında “Film” sekmesinde Film dosyasını bilgisayara aktar seçilirse film bilgisayara kopyalandığında fotoğraflar yüklenecektir.