Fotoğraf Makinesi menüsü aşağıdaki seçenekleri içerir:

Metin Girişi

Metin giriş alanlarında harfler, sayılar, tırnak işaretleri, kesme işaretleri, boşluklar ve aşağıdaki karakterlerden herhangi biri bulunabilir: “,” “.” “!” “?” “#” “$” “%” “&” “(” “)” “[” “]” “{” “}” “*” “+” “-” “/” “:” “;” “<” “=” “>” “_” ve “@”. D6, D5, D850, D500 ve D7500 için IPTC ön ayarlarının yanı sıra yorumlar ve telif hakkı bilgileri de “\” “^” “`” “|” ve “~” karakterlerini içerebilir.

IPTC Ön Ayarları

IPTC ön ayar adları 18 karakter uzunluğunda olabilir. Her alana girilebilecek maksimum karakter sayısı aşağıda gösterilmiştir.

Alan Maksimum uzunluk
Başlık 2000
Olay Kimliği 64
Manşet 256
Nesne Adı 256
Şehir 256
Eyalet 256
Ülke 256
Kategori 256 (Z 9 donanım yazılımı sürümü 4.00 veya üzeri ve Z 8 donanım yazılımı sürümü 2.00 veya üzeri) veya 3 (daha eski donanım yazılımına sahip Z 9 ve Z 8 fotoğraf makineleri dahil diğer tüm fotoğraf makineleri)
Yardımcı Kategoriler (Yar. Kat.) 256
Künye 256
Künye Başlığı 256
Yazar/Editör 256
Kredi 256
Kaynak 256