De camera met een computer koppelen

Als Beeldoverdracht of Camerabediening is geselecteerd in netwerkprofielen die met de camera zijn gemaakt, moet u de camera koppelen met de computer (de stappen variëren afhankelijk van het cameramodel). Hiermee kan een verbinding tot stand worden gebracht tussen de camera en de computer.

Koppel de camera met een computer


Draadloos LAN-profielen naar een computer kopiëren

Draadloos LAN-profielen die op de camera zijn gemaakt, kunnen naar een computer worden gekopieerd. Dit kan nuttig zijn als u nieuwe draadloze netwerken aanlegt voor draadloze zenders. Houd er rekening mee dat als de computer al is aangesloten op een netwerk, het profiel dat naar de computer wordt gekopieerd de bestaande netwerkinstellingen van de computer overschrijft.

Kopieer draadloos LAN-profielen die op de camera zijn gemaakt naar een computer en pas ze toe


Netwerkprofielen op een computer maken

Netwerkprofielen kunnen op een computer worden gemaakt en gewijzigd. De beschikbare opties variëren met het type apparaat dat wordt gebruikt voor netwerkverbindingen.

Maak netwerkprofielen op een computer en kopieer ze naar de camera


macOS

  • Wanneer de Wireless Transmitter Utility is geïnstalleerd, kan het pictogram van de Wireless Transmitter Utility in de menubalk worden gebruikt om de verbinding met de camera te beëindigen of om de Wireless Transmitter Utility te starten. Het volgende is alleen beschikbaar wanneer Beeldoverdracht is geselecteerd als de bedieningsstand:
    • Verbinden met camera: Als deze optie is geselecteerd, brengt de computer automatisch een verbinding tot stand wanneer hij de camera detecteert in het netwerk.
    • Geen verbinding maken: Als deze optie is geselecteerd, beëindigt de computer alle huidige verbindingen met de camera en wordt er geen nieuwe verbinding tot stand gebracht wanneer hij de camera detecteert in het netwerk.

  • De computer detecteert camera’s met geheugenkaarten met een groot aantal foto’s mogelijk traag. Dit kan worden voorkomen door geheugenkaarten uit de camera te verwijderen wanneer u de Wireless Transmitter Utility gebruikt.