Teckensnittsstorlek

  • L
  • M
  • S

Inställningar för Picture Control Utility 2

Inställningar

  1. Välj [Inställningar...] på [Redigera]-menyn (eller [Inställningar...] på [Picture Control Utility 2]-menyn i Mac OS).
    Fönstret [Inställningar] visas.
  1. Välj alternativ att ändra och konfigurera inställningen.
  1. Klicka på [OK].
    Inställningen tillämpas.

Inställningsalternativ

Inställningarna som listas nedan är tillgängliga i [Inställningar]-fönstret.

Anpassa Detaljvy

Ställ in alternativen som visas när [Detaljvy] är valt för Picture Control-listan.
Visa inställningsvärden
Kryssa i [Visa inställningsvärden] för att visa inställningsvärdena för [Skärpa], [Medelskärpa], [Klarhet], [Kontrast], [Ljushet], [Mättnad], [Nyans] och [Filtereffekter] för en anpassad Picture Control, och för att visa om tonkurvan används.
Typen av justeringsvärden som visas beror på den produkt som valts i listan [Produkt].
Visa miniatyrer för förhandsgranskningsbilder
Kryssa i [Visa miniatyrer för förhandsgranskningsbilder] för att visa standardbilden i förhandsgranskningsområdet för Creative Picture Control, och för att visa miniatyrbilden med aktiverade justeringar i förhandsgranskningsområdet för en anpassad Picture Control.

Dialogrutor

Visa fönstret som tidigare ställts in för att inte visas igen.
Återställ inställningen för "Visa inte den här dialogrutan igen"
Klicka på [Återställ] för att inaktivera ”Visa inte den här dialogrutan igen”-inställningen.

D2XMODE

Ställ in om nedladdningsbara Picture Controls (D2XMODE) och anpassade Picture Controls skapade baserat på en nedladdningsbar Picture Control ska visas i [Lista: Picture Controls].
Kryssa i [D2XMODE] för att visa nedladdningsbara Picture Controls ([D2XMODE1]/ [D2XMODE2]/ [D2XMODE3]) och anpassade Picture Controls skapade baserat på D2XMODE.
Dessa Picture Controls är endast tillgängliga för kameror som stödjer D2XMODE (D3, D3X, D300, D700).