Teckensnittsstorlek

 • L
 • M
 • S

Exportera anpassad bildkontroll

Du kan exportera anpassade Picture Controls som du skapar till filer för användning i kompatibla kameror eller programvaror.

Med programvara

 1. Välj en anpassad Picture Control att exportera och klicka på [Med programvara] på [Dela]-paletten.
  Nikon-program som är installerade på din dator visas. Välj önskat program för att starta det.

Spara till fil

 1. Välj en anpassad Picture Control att exportera och klicka på [Spara till fil] på [Dela]-paletten.
  Fönstret för val av exportdestination visas.
  Du kan även visa fönstret för val av exportdestination genom att gå till [Arkiv]-menyn och välja [Exportera anpassad Picture Control] och sedan [Till en fil...].
  • Spara i:
  • Välj mappen för exportdestination. Klicka på för att visa fönstret för val av mapp.
  • Filnamn:
  • Ändra filnamnet. När flera anpassade Picture Controls är valda tilldelas namn automatiskt och kan inte ändras.
  • Kommentar:
  • Skriv in kommentarer.
  • Om [NCP] väljs i listan [Produkt] kan du inte mata in kommentarer.

Till minneskortet

 1. Välj en anpassad Picture Control att exportera och klicka på [Till minneskortet] på [Dela]-paletten.
  Den anpassade Picture Control sparas till minneskortet.
  Du kan även spara en anpassad Picture Control till ett minneskort genom att gå till [Arkiv]-menyn och välja [Exportera anpassad Picture Control], därefter [Till minneskort...].
När flera minneskort är anslutna
Om man använder mer än ett minnekort visas en skärmbild där man kan välja önskad destination (minneskort). Välj en minneskort som ska exporteras och klicka på [OK].
Kommentarer
 • Minneskort som används för att importera eller exportera anpassade bildkontroller ska formateras i en kompatibel kamera i förväg.
 • Använd en minneskortläsare eller välj alternativet [Mass Storage] för [USB] i din kamera och anslut den sedan till din PC.
 • Du kan spara 297 Picture Controls (upp till 99 var för NCP, NP2 och NP3) på ett minneskort.
Angående anpassade bildkontroller skapade baserat på ett nedladdningsbar Picture Control:
De nedladdningsbara Picture Controls som de baseras på måste också installeras i de kameror eller programvaror som de exporterats till för att kunna använda dem där.