Teckensnittsstorlek

 • L
 • M
 • S

Ändra namnen och kommentarerna för anpassade Picture Controls

Du kan ändra namnen och kommentarerna för anpassade Picture Controls som är lagrade i Picture Control Utility 2.
 1. Välj en anpassad Picture Control att redigera och klicka på namnet eller kommentarfältet.
  Namnet eller kommentaren blir redigerbar.
  Du kan även redigera namnet eller kommentaren för önskad Picture Control genom att högerklicka på den (eller klicka medan du håller ner Control-tangenten i Mac OS) och välja [Byt namn] eller [Redigera kommentar].
 1. Ange ett namn eller kommentar och klicka utanför namnet eller kommentarfältet.
  Namnet eller kommentaren för anpassad Picture Control ändras.
Tillgängliga tecken
 • Upp till 256 enkel-byte- eller dubbel-byte-tecken kan anges som en kommentar på en anpassad Picture control.
 • En sträng med upp till 19 enkel-byte-tecken kan anges som ett namn för en anpassad Picture Control. Tecknen som anges nedan är tillgängliga.
  • Alfabet: A till Z (versaler eller gemener)
  • Siffror: 0 till 9
  • Symboler: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ enkelt blanksteg
Obs!
Du kan inte byta namn på en Nikon Picture Control, nedladdningsbar Picture Control eller Creative Picture Control.