Teckensnittsstorlek

  • L
  • M
  • S

Grundläggande funktioner i Picture Control Utility 2-fönstren

  • Använda paletter
  • I Picture Control Utility 2, öppna paletter för att importera och redigera Picture Control-filer. Du kan även ändra paletternas bredd eller separera dem och flytta runt dem fritt.
  • Använda förhandsvisningsbilder
  • Mitten på Picture Control Utility 2-fönstret är förhandsvisningsområdet. Du kan använda förhandsvisningsverktygen för att ändra hur förhandsvisningsbilder visas.
  • Avsluta Picture Control Utility 2
  • Detta avsnitt beskriver hur du avslutar Picture Control Utility 2.