Teckensnittsstorlek

  • L
  • M
  • S

Avsluta Picture Control Utility 2

Du kan avsluta Picture Control Utility 2. När du startar Picture Control Utility 2 i ett annat Nikon-program avslutas inte Picture Control Utility 2 även om detta andra program stängs ned.
  1. Klicka på [Avsluta Picture Control Utility 2] i menyn [Arkiv] (eller menyn [Picture Control Utility 2] i Mac OS).
    Picture Control Utility 2 avslutas. När Picture Control Utility 2 avslutas, tas bort från aktivitetsfältet i Windows.