Teckensnittsstorlek

 • L
 • M
 • S

Redigera förhandsvisningsbilder

Du kan justera inställningarna för exponering, vitbalans och Active D-Lighting på den bild som granskas.

Visa [Justera förhandsvisningen]-fönstret

 1. Klicka på [Förhandsvisning].
 1. Klicka på [Justera förhandsgranskning...].
  Fönstret [Justera förhandsvisningen] visas.
  Justeringar som gjorts med [Justera förhandsvisningen]-fönstret tillämpas inte på den anpassade Picture Control som du skapar.

Justera exponeringskompensation

Du kan justera exponeringskompensation.
 1. Dra i reglaget [Exponeringskompensation] för att ange värdet.
  Exponeringen av bilden ställs in.
  Det tillåtna intervallet för exponeringskompensationens nivå är -5.0EV till +5.0EV, i steg om 0.01EV.
  Du kan även specificera värdet genom att ange ett numeriskt värde (ner till den första decimalplatsen) i inmatningsfältet.

Justera vitbalans

Du kan justera vitbalansen för en bild.
 1. Klicka på i [Vitbalans] och välj önskat alternativ.
  Vitbalansen justeras baserat på det valda alternativet.
 1. Dra skjutreglaget [Färgtemperatur] eller [Toning] för att ange finjusteringsvärdena.
  Vitbalansen justeras baserat på de angivna värdena.
  • Justera färgtemperaturen genom att dra reglaget [Färgtemperatur]. Vilka värden som är tillgängliga varierar beroende på den valda vitbalansen.
  • För att justera färgtonen, dra skjutreglaget [Toning]. Du kan ange ett värde mellan -12 till 12. Ställa in positiva värden gör magenta ljusare (grönt djupare), och ställa in ett negativt värde gör grönt ljusare (magenta djupare).
  • Du kan också specificera värdet genom att mata in ett numeriskt värde i inmatningsrutan.
Värden som kan väljas för vitbalans och värden för färgtemperatur
 • Värde vid fotogr.
 • Vitbalansen ställs in på registrerat värde.
 • Beräkna automatiskt
 • Vitbalansen justeras automatiskt baserat på RAW-bilden med Picture Control Utility 2.
 • När färgtemperaturen justeras med [Färgtemperatur], ställs standardvärde och tillgängligt intervall in automatiskt.
 • Auto0
 • Tonen justeras automatiskt med tonvikt på vitt färguttryck.
 • Detta alternativ kanske inte är tillgängligt beroende på kameran som användes för fotografering.
 • Auto1
 • Lämpligt för de flesta fotograferingssituationer.
 • Detta alternativ kanske inte är tillgängligt beroende på kameran som användes för fotografering.
 • Auto2
 • Picture Control Utility 2 justerar automatiskt färgtonen för att behålla värmen i glödlampsfärger baserat på RAW-bilden som tagits under glödlampsljus.
 • Detta alternativ kanske inte är tillgängligt beroende på kameran som användes för fotografering.
 • Automatik för naturligt ljus
 • Optimerar vitbalansen för naturligt ljus, inklusive solljus, moln och skugga.
 • Detta alternativ kanske inte är tillgängligt beroende på kameran som användes för fotografering.
 • Glödlampa
 • Passar foton tagna i glödlampsbelysning.
 • Färgtemperatur: 3 000 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 2 610 K - 3 533 K
 • Standard fluorescerande
 • Anpassad efter vanlig lysrörsbelysning.
 • Färgtemperatur: 4 200 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 3 472 K - 5 319 K
 • Fluorescerande med hög färgåtergivning
 • Passar för lysrörsbelysning med hög färgåtergivning.
 • Färgtemperatur: 4 200 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 3 472 K - 5 319 K
 • Direkt solljus
 • Passar bilder tagna i direkt solljus.
 • Färgtemperatur: 5 200 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 2 500 K-7 042 K
 • Skugga
 • Passar bilder tagna i skuggan under soliga dagar.
 • Färgtemperatur: 8 000 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 5 714 K-9 090 K
 • Molnigt
 • Passar foton tagna i molnigt väder.
 • Färgtemperatur: 6 000 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 4 629 K-8 620 K
 • Blixt
 • Passar bilder tagna med Nikon Speedlight-blixtar.
 • Färgtemperatur: 5 400 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 4 255 K-7 407 K
 • FL-G1
 • Lämplig för bilder tagna med en Nikon Speedlight med ett filter för lysrörsbelysning (FL-G1, SZ-3FL).
 • Färgtemperatur: 5 464 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 4 301 K-7 553 K
 • FL-G2
 • Lämplig för bilder tagna med en Nikon Speedlight med ett filter för lysrörsbelysning (FL-G2).
 • Färgtemperatur: 5 988 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 4 610 K-8 562 K
 • TN-A1
 • Lämplig för bilder tagna med en Nikon Speedlight med ett filter för glödlampsbelysning/volframbelysning (TN-A1, SZ-3TN).
 • Färgtemperatur: 2 445 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 2 180 K-2 789 K
 • TN-A2
 • Lämplig för bilder tagna med en Nikon Speedlight med ett filter för glödlampsbelysning/volframbelysning (TN-A2).
 • Färgtemperatur: 5 000 K
 • Tillgängligt färgtemperaturintervall: 4 000 K-6 622 K
 • Under vatten
 • Passar bilder som tagits under vatten.
 • [Under vatten] kan endast användas för RAW-bilder som tagits med kameror som stödjer [Under vatten].

Justera Active D-Lighting

Du kan justera inställningen för Active D-Lighting.
 1. Klicka på i [Aktiv D-Lighting] för att välja önskat alternativ.
  Active D-Lighting justeras baserat på den valda inställningen.
  Om du inte vill tillämpa [Aktiv D-Lighting]-inställningen, välj [Av].
Kommentarer
 • Du kanske inte kan tillämpa Active D-Lighting-inställningen beroende på kameran som användes för fotograferingen.
 • [Aktiv D-Lighting]-inställningarna som är tillgängliga beror på kombinationen av produkten som valts i listan [Produkt] eller vald Picture Control, och kameran som användes för att ta förhandsgranskningsbilden.