Teckensnittsstorlek

 • L
 • M
 • S

Importera anpassad bildkontroll

Du kan importera anpassade Picture Controls skapade med kompatibla kameror eller programvaror till Picture Control Utility 2.

Importera från en fil

 1. Klicka på längst ner på [Lista: Picture Controls]-paletten.
  Fönstret för val av fil visas.
  Du kan även visa fönstret för val av fil genom att gå till [Arkiv]-menyn och välja [Importera anpassad Picture Control] och sedan [Från fil...].
 1. Välj Picture Control att importera och klicka på [Öppna].
  Picture Control-filen importeras.
  Du kan även importera Picture Controls genom att klicka på en Picture Control-fil eller dra och släppa den på [Lista: Picture Controls]-paletten.

Importera från ett minneskort

 1. Klicka på längst ner på [Lista: Picture Controls]-paletten.
  Fönstret för val av Picture Control visas.
  Du kan även visa fönstret för val av Picture Control genom att gå till [Arkiv]-menyn och välja [Importera anpassad Picture Control] och sedan [Från minneskort...].
 1. Välj en anpassad bildkontroll som ska importeras och klicka på [OK].
  Du kan välja flera anpassade bildkontroller på en gång. De valda anpassade bildkontrollerna importeras och visas i listan [Lista: Picture Controls].
När flera minneskort är anslutna
Om man använder mer än ett minnekort visas en skärmbild där man kan välja önskad källa (minneskort). Välj ett minneskort som innehåller en anpassad bildkontroll som ska importeras och klicka på [OK].
Kommentarer
 • När [Picture Control Utility 2] startas med redigeringsfunktionen picture control i [Camera Control Pro] kan endast de anpassade Picture Controls som den anslutna kameran har stöd för visas. Mer information om att använda [Camera Control Pro] finns i hjälpen för [Camera Control Pro].
 • Minneskort som används för att importera eller exportera anpassade bildkontroller ska formateras i en kompatibel kamera i förväg.
 • Använd en minneskortläsare eller välj alternativet [Mass Storage] för [USB] i din kamera och anslut den sedan till din PC.
 • Picture Control Utility 2 kan lagra upp till 150 bildkontroller inklusive Picture Control-tillval och anpassade bildkontroller.
Anmärkningar om anpassade Picture Controls skapade baserat på en nedladdningsbar Picture Control
 • För att importera och använda en Picture Control måste den nedladdningsbara Picture Control som användes för att skapa den vara installerad i Picture Control Utility 2.
 • Anpassade Picture Controls som skapades baserat på en nedladdningsbar Picture Control visas inte i [Lista: Picture Controls] i följande fall:
 • När en kamera eller applikation där ”(NP2)” eller ”(NP3)” visas bredvid produktnamnet väljs i listan [Produkt]
 • När [D2XMODE1], [D2XMODE2], [D2XMODE3] eller anpassade Picture Controls skapade baserat på dem importeras från en kamera
 • I detta fall ska du välja en kamera eller ett program som stödjer D2XMODE och markera [Inställningar] i [D2XMODE] för att visa dem i [Lista: Picture Controls].
 • Du kan använda [D2XMODE1], [D2XMODE2], [D2XMODE3] och anpassade Picture Controls skapade baserat på dem endast på en kamera som stödjer D2XMODE (D3, D3X, D300 och D700).