Pomoc programu Wireless Transmitter Utility

Informacje o programie Wireless Transmitter Utility

Program Wireless Transmitter Utility pozwala użytkownikom podłączać aparat do sieci poprzez przewodowe lub bezprzewodowe sieci LAN. Połączenia przewodowe są dostępne w połączeniu z aparatami Z 9, Z 8, Z f, D6, D5 i aparatami z serii D4, przekaźnikami bezprzewodowymi WT-7 i WT-4 oraz modułem komunikacyjnym UT-1, a połączenia bezprzewodowe są dostępne w połączeniu z aparatami wyposażonymi we wbudowaną bezprzewodową sieć LAN lub z przekaźnikami bezprzewodowymi WT-7, WT-6, WT-5 lub WT-4.

O ile nie zaznaczono inaczej, ilustracje pochodzą z systemu Windows 10. Zawartość wyświetlaczy aparatu może różnić się w zależności od używanego modelu. Przyjęto, że używane są domyślne ustawienia aparatu i oprogramowania.