Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby podłączyć aparat do komputera przez Ethernet.

Aparaty Z 8

Aparat Z 8 można podłączyć do sieci Ethernet za pomocą przejściówki z USB (typu C) na Ethernet innej firmy.

Aparaty Z 9 i Z 8

 1. Podłącz aparat do komputera lub routera za pomocą kabla Ethernet i włącz aparat.

  • Podczas korzystania z aparatu Z 8 podłącz przejściówkę z USB na Ethernet innej firmy do złącza sygnałowego USB aparatu i podłącz kabel Ethernet do przejściówki.
  • Podłączając kabel Ethernet, nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem.
 2. Włącz przewodową sieć LAN.

  • Z 9: wybierz ON dla Przewodowa sieć LAN w menu sieci aparatu.
  • Z 8: wybierz USB-LAN dla Połączenie danych USB w menu sieci aparatu.

 3. Utwórz nowy profil sieciowy za pomocą opcji Połącz z komputerem > Ustawienia sieci w menu sieci.

  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieciowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przewodnik użytkownika aparatu.

  Nazwa aparatu zostanie wyświetlona w momencie wykrycia sieci lub hosta.

  Przedwczesne uruchomienie programu Wireless Transmitter Utility

  Jeśli uruchomisz program Wireless Transmitter Utility przed zakończeniem kroku 2, wyświetlone zostanie okno dialogowe „Witamy w Wireless Transmitter Utility”. Okno dialogowe parowania pokazane w kroku 4 zostanie wyświetlone, gdy aparat połączy się z komputerem lub siecią.

  Nie klikaj Dalej w oknie dialogowym „Witamy w Wireless Transmitter Utility”, ponieważ spowoduje to niewyświetlenie okna dialogowego parowania aparatu. Jeśli klikniesz Dalej w oknie dialogowym „Witamy w Wireless Transmitter Utility”, zamknij okno i ponownie uruchom program Wireless Transmitter Utility.

 4. Uruchom program Wireless Transmitter Utility.

  Po potwierdzeniu, że nazwa aparatu wyświetlona w kroku 3 znajduje się na liście, kliknij Dalej.

 5. Zanotuj kod uwierzytelniający.

  Zanotuj kod uwierzytelniający wyświetlony na monitorze aparatu.

 6. Wprowadź kod uwierzytelniający.

  Wprowadź kod uwierzytelniający w programie Wireless Transmitter Utility i kliknij Dalej.

 7. Zakończ parowanie.

  Program Wireless Transmitter Utility automatycznie sparuje aparat z komputerem. Po zakończeniu parowania w aparacie i w programie Wireless Transmitter Utility wyświetlone zostaną potwierdzające to komunikaty. Naciśnij przycisk OK na aparacie i kliknij Dalej w programie Wireless Transmitter Utility.

 8. Wybierz folder docelowy i aplikację.

  Można wybrać folder docelowy dla zdjęć pobranych z aparatu w trybie przesyłania zdjęć. Kliknij Przeglądaj, aby dokonać wyboru z listy dostępnych folderów. W tym oknie dialogowym nie można wybrać podfolderu.

  Domyślne miejsce docelowe to:

  • Windows: \Users\„nazwa użytkownika”\Pictures\Wireless Transmitter Utility
  • macOS: /Users/„nazwa użytkownika”/Pictures/Wireless Transmitter Utility

  Aplikację służącą do wyświetlania zdjęć po zakończeniu przesyłania można wybrać z menu Po zakończeniu transferu otwórz za pomocą poniższej aplikacji. Dokonaj wyboru spośród Eksplorator Windows (lub, w systemie macOS, Finder), NX Studio, Capture NX-D i ViewNX-i. Aplikacje, które nie są zainstalowane, nie zostaną wymienione na liście.

  Po zakończeniu tej czynności kliknij Dalej i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

  Wybieranie podfolderu

  Aby wybrać podfolder dla zdjęć pobranych z aparatu, zamknij okno, podłącz aparat do komputera przez USB, a następnie uruchom ponownie program Wireless Transmitter Utility. Gdy pojawi się monit wymagający wybrania sprzętu, wybierz Przewodowa sieć LAN (port wbudowany/UT-1/WT-7), kliknij Dalej, po czym wybierz Wybierz folder docelowy i aplikację w oknie dialogowym akcji. Kliknięcie Dalej spowoduje następnie przejście do okna dialogowego, w którym można wybrać podfolder w folderze docelowym.

Aparaty D6

 1. Włącz Ethernet lub bezprzewodową sieć LAN w aparacie.

  Wybierz Włącz dla Przewodowa sieć LAN/WT > Funk. przewodowej sieci LAN/WT w menu ustawień aparatu.

 2. Utwórz nowy profil sieciowy.

  Wybierz Przewodowa sieć LAN/WT > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieciowy. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia profili Ethernet, skorzystaj z Dokumentacji aparatu używanego aparatu. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z przekaźnika WT-6, skorzystaj z Dokumentacji aparatu używanego aparatu lub instrukcji przekaźnika WT-6.

  Nazwa aparatu zostanie wyświetlona w momencie wykrycia sieci lub hosta.

  Przedwczesne uruchomienie programu Wireless Transmitter Utility

  Jeśli uruchomisz program Wireless Transmitter Utility przed zakończeniem kroku 1, wyświetlone zostanie okno dialogowe „Witamy w Wireless Transmitter Utility”. Okno dialogowe parowania pokazane w kroku 3 zostanie wyświetlone, gdy aparat połączy się z komputerem lub siecią.

  Nie klikaj Dalej w oknie dialogowym „Witamy w Wireless Transmitter Utility”, ponieważ spowoduje to niewyświetlenie okna dialogowego parowania aparatu. Jeśli klikniesz Dalej w oknie dialogowym „Witamy w Wireless Transmitter Utility”, zamknij okno i ponownie uruchom program Wireless Transmitter Utility.

 3. Uruchom program Wireless Transmitter Utility.

  Po potwierdzeniu, że nazwa aparatu wyświetlona w kroku 2 znajduje się na liście, kliknij Dalej.

 4. Zanotuj kod uwierzytelniający.

  Zanotuj kod uwierzytelniający wyświetlony na monitorze aparatu.

 5. Wprowadź kod uwierzytelniający.

  Wprowadź kod uwierzytelniający w programie Wireless Transmitter Utility i kliknij Dalej.

 6. Zakończ parowanie.

  Program Wireless Transmitter Utility automatycznie sparuje aparat z komputerem. Po zakończeniu parowania w aparacie i w programie Wireless Transmitter Utility wyświetlone zostaną potwierdzające to komunikaty. Naciśnij przycisk OK na aparacie i kliknij Dalej w programie Wireless Transmitter Utility.

 7. Wybierz folder docelowy i aplikację.

  Można wybrać folder docelowy dla zdjęć pobranych z aparatu w trybie przesyłania zdjęć. Kliknij Przeglądaj, aby dokonać wyboru z listy dostępnych folderów. W tym oknie dialogowym nie można wybrać podfolderu.

  Domyślne miejsce docelowe to:

  • Windows: \Users\„nazwa użytkownika”\Pictures\Wireless Transmitter Utility
  • macOS: /Users/„nazwa użytkownika”/Pictures/Wireless Transmitter Utility

  Aplikację służącą do wyświetlania zdjęć po zakończeniu przesyłania można wybrać z menu Po zakończeniu transferu otwórz za pomocą poniższej aplikacji. Dokonaj wyboru spośród Eksplorator Windows (lub, w systemie macOS, Finder), NX Studio, Capture NX-D i ViewNX-i. Aplikacje, które nie są zainstalowane, nie zostaną wymienione na liście.

  Po zakończeniu tej czynności kliknij Dalej i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

  Wybieranie podfolderu

  Aby wybrać podfolder dla zdjęć pobranych z aparatu, zamknij okno, podłącz aparat do komputera przez USB, a następnie uruchom ponownie program Wireless Transmitter Utility. Gdy pojawi się monit wymagający wybrania sprzętu, wybierz Przewodowa sieć LAN (port wbudowany/UT-1/WT-7), kliknij Dalej, po czym wybierz Wybierz folder docelowy i aplikację w oknie dialogowym akcji. Kliknięcie Dalej spowoduje następnie przejście do okna dialogowego, w którym można wybrać podfolder w folderze docelowym.

Inne aparaty

 1. Utwórz nowy profil sieciowy.

  Wybierz Sieć lub Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieci. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia profili Ethernet, skorzystaj z Instrukcji sieciowej dostarczonej wraz z aparatem. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z przekaźnika WT-7, WT-6 lub WT-5, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do przekaźnika.

 2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

  Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie i uruchomić program Wireless Transmitter Utility. Program Wireless Transmitter Utility automatycznie sparuje aparat z komputerem.

  Kliknij Dalej po zakończeniu parowania.

 3. Wybierz folder docelowy i aplikację.

  Można wybrać folder docelowy dla zdjęć pobranych z aparatu w trybie przesyłania zdjęć. Kliknij Przeglądaj, aby dokonać wyboru z listy dostępnych folderów. Podfolder można wpisać w poniższym polu.

  Domyślne miejsce docelowe to:

  • Windows: \Users\„nazwa użytkownika”\Pictures\Wireless Transmitter Utility
  • macOS: /Users/„nazwa użytkownika”/Pictures/Wireless Transmitter Utility

  Aplikację służącą do wyświetlania zdjęć po zakończeniu przesyłania można wybrać z menu Po zakończeniu transferu otwórz za pomocą poniższej aplikacji. Dokonaj wyboru spośród Eksplorator Windows (lub, w systemie macOS, Finder), NX Studio, Capture NX-D i ViewNX-i. Aplikacje, które nie są zainstalowane, nie zostaną wymienione na liście.

  Po zakończeniu tej czynności kliknij Dalej i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.