Parowanie aparatu z komputerem

Jeśli Przesyłanie zdjęć lub Sterowanie aparatem jest wybrane w profilach sieciowych utworzonych aparatem, konieczne jest sparowanie aparatu z komputerem (wymagane czynności różnią się w zależności od modelu aparatu). Pozwala to na nawiązywanie połączenia między aparatem a komputerem.

Sparuj aparat z komputerem


Kopiowanie profili bezprzewodowej sieci LAN do komputera

Profile bezprzewodowej sieci LAN utworzone w aparacie można skopiować do komputera. Może to być przydatne podczas tworzenia nowych sieci bezprzewodowych dla przekaźników bezprzewodowych. Zwróć uwagę, że jeśli komputer jest już podłączony do sieci, profil skopiowany do komputera zastąpi istniejące ustawienia sieciowe komputera.

Skopiuj profile bezprzewodowej sieci LAN utworzone w aparacie do komputera i zastosuj je w komputerze


Tworzenie profili sieciowych z użyciem komputera

Profile sieciowe można tworzyć i edytować na komputerze. Dostępne opcje różnią się w zależności od typu urządzenia używanego do połączeń sieciowych.

Utwórz profile sieciowe w komputerze i skopiuj je do aparatu


macOS

  • Gdy program Wireless Transmitter Utility jest zainstalowany, ikony Wireless Transmitter Utility na pasku menu można używać do kończenia połączenia z aparatem lub uruchamiania programu Wireless Transmitter Utility. Poniższe opcje są dostępne tylko wtedy, gdy Przesyłanie zdjęć jest wybrane jako tryb pracy:
    • Połącz z aparatem: jeśli ta opcja jest wybrana, komputer automatycznie nawiąże połączenie, gdy wykryje aparat w sieci.
    • Nie łącz: jeśli ta opcja jest wybrana, komputer zakończy wszelkie bieżące połączenia z aparatem i nie nawiąże nowego połączenia, gdy wykryje aparat w sieci.

  • Komputer może powoli wykrywać aparaty z kartami pamięci zawierającymi dużą liczbę zdjęć. Można temu zapobiec, usuwając karty pamięci z aparatu na czas korzystania z programu Wireless Transmitter Utility.