Nawiązywanie połączenia z sieciami bezprzewodowymi z użyciem aparatu Z 9, Z 8 lub Z f

 1. Włącz aparat.

 2. Wyłącz przewodową sieć LAN.

  • Z 9: wybierz OFF dla Przewodowa sieć LAN w menu sieci aparatu.
  • Z 8: wybierz MTP/PTP dla Połączenie danych USB w menu sieci aparatu.
  • Z f: Przewodowa sieć LAN nie jest obsługiwana przez aparat. Przejdź do kroku 3.

 3. Wybierz Połącz z serwerem FTP > Ustawienia sieci w menu sieci aparatu.

  Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić listę profili sieciowych.

 4. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  Wyróżnij profil i naciśnij przycisk OK, aby powrócić do menu Połącz z serwerem FTP, a wtedy aparat rozpocznie łączenie z siecią.

Podłączanie do sieci bezprzewodowych z użyciem przekaźnika WT-7, WT-6 lub WT-5

Aparat D780 oraz aparaty bezlusterkowe z mocowaniem Z

 1. Podłącz przekaźnik WT-7 i włącz aparat.

 2. Wybierz Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Wybierz sprzęt > Bezprzewodowa sieć LAN w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Bezprzewodowa sieć LAN i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Przekaźnik bezprzew. (WT-7).

 3. Wybierz Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić listę profili sieciowych.

 4. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  Wyróżnij profil i naciśnij przycisk OK, aby wybrać wyróżniony profil i powrócić do menu Przekaźnik bezprzew. (WT-7).

 5. Wybierz Przekaźnik bezprzewodowy.

  Wyróżnij Przekaźnik bezprzewodowy i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić opcje.

 6. Wybierz Używaj.

  Wyróżnij Używaj i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby połączyć się z siecią.

Aparaty D6

 1. Podłącz przekaźnik WT-6 i włącz aparat.

 2. Wybierz Włącz dla Przewodowa sieć LAN/WT > Funk. przewodowej sieci LAN/WT w menu ustawień aparatu.

 3. Wybierz Przewodowa sieć LAN/WT > Wybierz sprzęt > Bezprzewodowa sieć LAN w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Bezprzewodowa sieć LAN i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Przewodowa sieć LAN/WT.

 4. Wybierz Przewodowa sieć LAN/WT > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić listę profili sieciowych.

 5. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  Wyróżnij profil i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Przewodowa sieć LAN/WT. Poczekaj na nawiązanie połączenia przez aparat.

Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe inne niż D6 i D780

 1. Podłącz przekaźnik WT-7, WT-6 lub WT-5 i włącz aparat.

 2. Wybierz Sieć > Wybierz sprzęt > Bezprzewodowa sieć LAN w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Bezprzewodowa sieć LAN i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Sieć.

 3. Wybierz Sieć > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić listę profili sieciowych.

 4. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  • Jeśli korzystasz z aparatu D5 lub aparatu z serii D4, przejdź do kroku 5.
  • W przeciwnym razie wyróżnij profil i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby połączyć się z wybraną siecią.

 5. Wybierz Połączenie sieciowe.

  Wyróżnij Połączenie sieciowe i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić opcje.

 6. Wybierz Włącz.

  Wyróżnij Włącz i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby połączyć się z siecią.

Sieci Ethernet (przewodowe sieci LAN)

Jeśli korzystasz z aparatu innego niż Z 9, Z 8, D6, D5 lub aparaty z serii D4, przed przejściem dalej podłącz do aparatu kompatybilny przekaźnik bezprzewodowy lub moduł UT-1.

Aparaty Z 9 i Z 8

 1. Podłącz aparat do komputera lub routera za pomocą kabla Ethernet i włącz aparat.

  • Podczas korzystania z aparatu Z 8 podłącz przejściówkę z USB na Ethernet innej firmy do złącza sygnałowego USB aparatu i podłącz kabel Ethernet do przejściówki.
  • Podłączając kabel Ethernet, nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem.
 2. Włącz przewodową sieć LAN.

  • Z 9: wybierz ON dla Przewodowa sieć LAN w menu sieci aparatu.
  • Z 8: wybierz USB-LAN dla Połączenie danych USB w menu sieci aparatu.

 3. WWybierz Połącz z serwerem FTP > Ustawienia sieci w menu sieci aparatu.

  Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić listę profili sieciowych.

 4. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  Wyróżnij profil i naciśnij przycisk OK, aby powrócić do menu Połącz z serwerem FTP, a wtedy aparat rozpocznie łączenie z siecią.

D780 i aparaty bezlusterkowe z mocowaniem Z inne niż Z 9 i Z 8

 1. Podłącz przekaźnik WT-7.

 2. Podłącz aparat do komputera lub routera za pomocą kabla Ethernet i włącz aparat.

  Podłączając kabel Ethernet, nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem.

 3. Wybierz Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Wybierz sprzęt > Przewodowa sieć LAN w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Przewodowa sieć LAN i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Przekaźnik bezprzew. (WT-7).

 4. Wybierz Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić listę profili sieciowych.

 5. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  Wyróżnij profil i naciśnij przycisk OK, aby wybrać wyróżniony profil i powrócić do menu Przekaźnik bezprzew. (WT-7).

 6. Wybierz Przekaźnik bezprzewodowy.

  Wyróżnij Przekaźnik bezprzewodowy i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić opcje.

 7. Wybierz Używaj.

  Wyróżnij Używaj i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby połączyć się z siecią.

Aparaty D6

 1. Podłącz aparat do komputera lub routera za pomocą kabla Ethernet i włącz aparat.

  Podłączając kabel Ethernet, nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem.

 2. Wybierz Włącz dla Przewodowa sieć LAN/WT > Funk. przewodowej sieci LAN/WT w menu ustawień aparatu.

 3. Wybierz Przewodowa sieć LAN/WT > Wybierz sprzęt > Przewodowa sieć LAN w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Przewodowa sieć LAN i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Przewodowa sieć LAN/WT.

 4. Wybierz Przewodowa sieć LAN/WT > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić listę profili sieciowych.

 5. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  Wyróżnij profil i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Przewodowa sieć LAN/WT. Poczekaj na nawiązanie połączenia przez aparat.

Aparaty D5 i aparaty z serii D4

 1. Podłącz aparat do komputera lub routera za pomocą kabla Ethernet i włącz aparat.

  Podłączając kabel Ethernet, nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem.

 2. Wybierz Sieć > Wybierz sprzęt > Przewodowa sieć LAN w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Przewodowa sieć LAN i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Sieć.

 3. Wybierz Sieć > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić listę profili sieciowych.

 4. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  Wyróżnij profil i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Sieć.

 5. Wybierz Połączenie sieciowe.

  Wyróżnij Połączenie sieciowe i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić opcje.

 6. Wybierz Włącz.

  Wyróżnij Włącz i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby połączyć się z siecią.

Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe inne niż D6, D5, aparaty z serii D4 i aparat D780

 1. Podłącz przekaźnik WT-7 lub moduł UT-1.

 2. Podłącz aparat do komputera lub routera za pomocą kabla Ethernet i włącz aparat.

  Podłączając kabel Ethernet, nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem.

 3. Wybierz Sieć > Wybierz sprzęt > Przewodowa sieć LAN w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Przewodowa sieć LAN i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Sieć.

 4. Wybierz Sieć > Ustawienia sieci w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby wyświetlić listę profili sieciowych.

 5. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  Wyróżnij profil i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby połączyć się z siecią.

WT-4

 1. Podłącz przekaźnik WT-4 i włącz aparat.

 2. Wybierz Sieć > Wybierz sprzęt > WT-4 w menu ustawień aparatu.

  Wyróżnij WT-4 i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby powrócić do menu Sieć.

 3. Wybierz Sieć > Tryb w menu ustawień aparatu.

  Dokonaj wyboru pomiędzy Tryb transferu danych a Tryb komputera. Naciśnięcie wybieraka wielofunkcyjnego w prawo powoduje wyświetlenie listy profili sieciowych.

 4. Wybierz profil sieciowy utworzony z użyciem komputera.

  Wyróżnij profil i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo, aby dokonać wyboru i wyświetlić menu Sieć. Jeśli wybrano Tryb transferu danych w kroku 3, dostosuj Ustawienia transmisji danych zgodnie z opisem w instrukcji przekaźnika WT-4.

 5. Włącz przekaźnik WT-4.

  Nazwa profilu w menu Sieć zmieni kolor na zielony po nawiązaniu połączenia.