1. Podłącz komputer do aparatu.

    Po włączeniu komputera i poczekaniu, aż komputer się uruchomi, podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB, a następnie włącz aparat. Zakończ program Nikon Transfer 2, jeśli się uruchomi.

  2. Uruchom program Wireless Transmitter Utility.

    Kliknij Dalej, gdy program Wireless Transmitter Utility się uruchomi.

  3. Wybierz WT-4 (w tym UT-1, który działa jak WT-4) i kliknij Dalej.

    Aby dowiedzieć się, jakie czynności należy wykonać następnie, skorzystaj z instrukcji przekaźnika WT-4. Aby uzyskać informacje na temat łączenia się z siecią z aparatu, patrz „Nawiązywanie połączenia z użyciem profili utworzonych na komputerze”.

Tryb wyboru miniatur i tryb drukowania

Tryb wyboru miniatur i tryb drukowania są niedostępne. Próba wczytania profilu sieciowego, w którym włączony jest jeden z tych trybów, spowoduje wyświetlenie powiadomienia i niewczytanie profilu.

Oprogramowanie zabezpieczające innych firm

Oprogramowanie zabezpieczające innych firm obsługujące zapory ogniowe może blokować port serwera FTP, uniemożliwiając dostęp do komputera. Można tego uniknąć, ustawiając oprogramowanie tak, aby zezwalało protokołom na dostęp w celu wysyłania i odbioru do portu TCP 15740 oraz portu UDP 5353. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji oprogramowania lub zapory ogniowej.