1. Anslut datorn till kameran.

    Efter att datorn slagits på och medan den startar, anslut kameran med den medföljande USB-kabeln och slå sedan på kameran. Avsluta Nikon Transfer 2 om det startar.

  2. Starta Wireless Transmitter Utility.

    Klicka på Nästa när Wireless Transmitter Utility startar.

  3. Välj WT-4 (inklusive UT-1 som fungerar som en WT-4) och klicka på Nästa.

    Se handboken för WT-4 för information om vad du ska göra nu. För information om att ansluta till nätverket från kameran, se “Ansluta med hjälp av profiler skapade på en dator”.

Lägena Val av miniatyrbild och Utskrift

Lägena Val av miniatyrbild och utskrift är inte tillgängliga. Om du försöker ladda en nätverksprofil där något av dessa lägen är aktiverat visas en varning och profilen laddas inte.

Säkerhetsprogram från tredje part

Säkerhetsprogram från tredje part med brandväggsstöd kan blockera FTP-serverporten, vilket förhindrar åtkomst till datorn. Detta kan undvikas genom att ställa in programvaran så att protokoll kan skicka och ta emot åtkomst till TCP-port 15740 och UDP-port 5353. För mer information, se dokumentationen för programvaran eller brandväggen.