Följ stegen nedan för att ansluta till kameror med inbyggt trådlöst nätverk.

D850-, D750-, D500-, D7500-, D7200-, D5600-, D5500- och D5300-kameror

Dessa kameror kan inte parkopplas med en dator via inbyggt trådlöst nätverk. Använd ett kompatibelt nätverkstillbehör.

 1. Skapa en ny nätverksprofil.

  I kamerans inställningsmeny, välj Anslut till dator (inbyggt Wi-Fi) > Nätverksinställningar (D6) eller Anslut till datorn > Nätverksinställningar (andra kameror) och skapa en ny nätverksprofil. För mer information, se kamerans Referenshandbok (användare av Z 6- och Z 7-kameror hänvisas istället till Nätverksguiden).

  Kamerans namn visas när ett nätverk eller en värd upptäcks.

  Starta Wireless Transmitter Utility tidigt

  Om du startar Wireless Transmitter Utility innan du slutför steg 1, visas dialogrutan “Välkommen till Wireless Transmitter Utility”. Dialogrutan för parkopplingen som visades i steg 2 visas när kameran ansluts till datorn eller nätverket.

  Klicka inteNästa i dialogrutan “Välkommen till Wireless Transmitter Utility” för då kommer inte kamerans dialogruta för parkoppling att visas. Om du klickar på Nästa i dialogrutan “Välkommen till Wireless Transmitter Utility”, stäng fönstret och starta om Wireless Transmitter Utility.

 2. Starta Wireless Transmitter Utility.

  Efter att ha bekräftat att kameranamnet som visas i steg 1 listas, klicka på Nästa.

 3. Notera autentiseringskoden.

  Notera autentiseringskoden som visas på kameramonitorn.

 4. Ange autentiseringskoden.

  Ange autentiseringskoden i Wireless Transmitter Utility och klicka på Nästa.

 5. Slutför parkopplingen.

  Wireless Transmitter Utility parkopplar automatiskt kameran och datorn. När parkopplingen är slutförd visar kameran och Wireless Transmitter Utility meddelandena om detta; tryck på OK-knappen på kameran och klicka på Nästa i Wireless Transmitter Utility.

 6. Välj målmappen och program.

  Du kan välja målmapp för bilder som laddats ner från kameran med bildöverföringsläget. Klicka på Bläddra för att välja från en lista över tillgängliga mappar. Du kan inte välja en undermapp i den här dialogrutan.

  Standarddestinationen är:

  • Windows: \Users\“användarnamn”\Pictures\Wireless Transmitter Utility
  • macOS: /Users/“användarnamn”/Pictures/Wireless Transmitter Utility

  Programmet som används för att visa bilder när överföringen är klar kan väljas från menyn Öppna målmappen med följande program efter överföring; välj från Windows Explorer (eller i macOS, Finder), Capture NX-D och ViewNX-i. Program som inte är installerade listas inte.

  När detta steg har slutförts, klicka på Nästa och följ instruktionerna på skärmen.

  Välja en undermapp

  För att välja en undermapp för bilder som har laddats ned från kameran, stäng fönstret, anslut kameran och datorn via USB och starta sedan om Wireless Transmitter Utility. När du uppmanas att välja maskinvara, välj Kamerans inbyggda Wi-Fi, klicka på Nästa och välj Välj målmapp och program i dialogrutan för åtgärd. Klicka på Nästa för att gå vidare till en dialogruta där du kan välja en undermapp under målmappen.

 7. Kontrollera att kameran är ansluten.

  När en anslutning är upprättad visar kameran nätverksprofilnamnet (som standard nätverkets SSID) i grönt.