Följ stegen nedan för att ansluta till kameror med inbyggt trådlöst nätverk.

D850-, D750-, D500-, D7500-, D7200-, D5600-, D5500- och D5300-kameror

Dessa kameror kan inte parkopplas med en dator via inbyggt trådlöst nätverk. Använd ett kompatibelt nätverkstillbehör.

 1. Skapa en ny nätverksprofil med Nätverksinställningar.

  Sökvägen till Nätverksinställningar varierar enligt kameran:

  • D6: Inställningsmeny > Anslut till dator (inbyggt Wi-Fi) > Nätverksinställningar
  • Z 9/Z 8/Z f: Nätverksmeny > Anslut till datorn > Nätverksinställningar
  • Andra kameror: Inställningsmeny > Anslut till datorn > Nätverksinställningar
   För mer information, se kamerans Referenshandbok (användare av Z 7 och Z 6hänvisas istället till Nätverksguiden).

  Kamerans namn visas när ett nätverk eller en värd upptäcks.

  Starta Wireless Transmitter Utility tidigt

  Om du startar Wireless Transmitter Utility innan du slutför steg 1, visas dialogrutan “Välkommen till Wireless Transmitter Utility”. Dialogrutan för parkopplingen som visades i steg 2 visas när kameran ansluts till datorn eller nätverket.

  Klicka inteNästa i dialogrutan “Välkommen till Wireless Transmitter Utility” för då kommer inte kamerans dialogruta för parkoppling att visas. Om du klickar på Nästa i dialogrutan “Välkommen till Wireless Transmitter Utility”, stäng fönstret och starta om Wireless Transmitter Utility.

 2. Starta Wireless Transmitter Utility.

  Efter att ha bekräftat att kameranamnet som visas i steg 1 listas, klicka på Nästa.

  Kan du inte ansluta?

  När du klickar på Nästa i steg 2 efter att du har valt Direktanslutning till datorn (accesspunkt-läge) i kamerans dialogruta Nätverksinställningar i steg 1, kan ett meddelande som det på bilden visas, vilket förhindrar dig från att gå vidare till nästa steg. I accesspunkt-läget är kamerans IP-adress fixerad på “192.168.1.1”, och datorn kan inte upprätta en trådlös anslutning till kameran om den redan är ansluten till en enhet med denna IP-adress. I detta fall ska du försöka med någon av lösningarna som listas nedan.

  • Ändra routerns IP-adress.
   • Om routerns IP-adress är “192.168.1.1” tilldelar du den till en annan adress.
   • För mer information, se dokumentationen som medföljde routern.
  • Avbryt temporärt datorns anslutning till routern.
   • När du parkopplar kameran eller laddar ner bilder kan du avbryta anslutningen till routern och endast ansluta till kameran. Om meddelandet inte försvinner från skärmen, starta om datorn utan att återansluta till routern.
   • Du kan etablera anslutningen till routern igen efter att ha avslutat den trådlösa anslutningen till kameran om du senare behöver ansluta till Internet eller liknande.
  • Skapa en nätverksprofil med Sök efter Wi-Fi-nätverk (infrastrukturläge) i kamerans dialogruta Nätverksinställningar.
 3. Notera autentiseringskoden.

  Notera autentiseringskoden som visas på kameramonitorn.

 4. Ange autentiseringskoden.

  Ange autentiseringskoden i Wireless Transmitter Utility och klicka på Nästa.

 5. Slutför parkopplingen.

  Wireless Transmitter Utility parkopplar automatiskt kameran och datorn. När parkopplingen är slutförd visar kameran och Wireless Transmitter Utility meddelandena om detta; tryck på OK-knappen på kameran och klicka på Nästa i Wireless Transmitter Utility.

 6. Välj målmappen och program.

  Du kan välja målmapp för bilder som laddats ner från kameran med bildöverföringsläget. Klicka på Bläddra för att välja från en lista över tillgängliga mappar. Du kan inte välja en undermapp i den här dialogrutan.

  Standarddestinationen är:

  • Windows: \Users\“användarnamn”\Pictures\Wireless Transmitter Utility
  • macOS: /Users/“användarnamn”/Pictures/Wireless Transmitter Utility

  Programmet som används för att visa bilder när överföringen är klar kan väljas från menyn Öppna målmappen med följande program efter överföring; välj från Windows Explorer (eller i macOS, Finder), NX Studio, Capture NX-D och ViewNX-i. Program som inte är installerade listas inte.

  När detta steg har slutförts, klicka på Nästa och följ instruktionerna på skärmen.

  Välja en undermapp

  För att välja en undermapp för bilder som har laddats ned från kameran, stäng fönstret, anslut kameran och datorn via USB och starta sedan om Wireless Transmitter Utility. När du uppmanas att välja maskinvara, välj Kamerans inbyggda Wi-Fi, klicka på Nästa och välj Välj målmapp och program i dialogrutan för åtgärd. Klicka på Nästa för att gå vidare till en dialogruta där du kan välja en undermapp under målmappen.

 7. Kontrollera att kameran är ansluten.

  När en anslutning är upprättad visar kameran nätverksprofilnamnet (som standard nätverkets SSID) i grönt.

  “Camera control”

  Om Camera control väljs i nätverksprofilen visas profilnamnet i grönt när en anslutning har etablerats och Camera Control Pro 2 eller NX Tether har startats.