Om Bildöverföring eller Camera control har valts i nätverksprofiler skapade med kameran måste du sammanlänka kameran med datorn (de steg som behövs varierar med kameramodellen). Detta gör det möjligt att upprätta en anslutning mellan kameran och datorn.