Trådlösa nätverk

D6-kameror

 1. Sätt in minneskortet i kameran, anslut WT-6 och slå på kameran.

 2. Välj Aktivera för Kabelanslutet nätverk/WT > Kabelansl. nätverk/WT-funktioner i kamerans inställningsmeny.

 3. Välj Kabelanslutet nätverk/WT > Välj maskinvara > Trådlöst nätverk i kamerans inställningsmeny.

  Markera Trådlöst nätverk och tryck multiväljaren åt höger för att återgå till Kabelanslutet nätverk/WT-menyn.

 4. Välj Kabelanslutet nätverk/WT > Nätverksinställningar i kamerans inställningsmeny.

  Markera Nätverksinställningar och tryck multiväljaren åt höger för att se en lista över nätverksprofiler.

 5. Välj en nätverksprofil skapad med en dator.

  Markera en profil och tryck multiväljaren åt höger för att återgå till menyn Kabelanslutet nätverk/WT. Vänta medan kameran upprättar anslutningen.

Andra kameror

 1. Sätt i minneskortet i kameran, anslut en WT-7, WT-6 eller WT-5 och slå på kameran.

 2. Välj Nätverk > Välj maskinvara > Trådlöst nätverk i kamerans inställningsmeny.

  Markera Trådlöst nätverk och tryck multiväljaren åt höger för att återgå till Nätverk-menyn.

 3. Välj Nätverk > Nätverksinställningar i kamerans inställningsmeny.

  Markera Nätverksinställningar och tryck multiväljaren åt höger för att se en lista över nätverksprofiler.

 4. Välj en nätverksprofil skapad med en dator.

  Markera en profil och tryck multiväljaren åt höger för att visa Nätverk-menyn.

 5. Välj Nätverksanslutning.

  Markera Nätverksanslutning och tryck multiväljaren åt höger för att visa nätverksinställningar.

 6. Välj Aktivera.

  Markera Aktivera och tryck multiväljaren åt höger för att ansluta till nätverket.

Ethernet-nätverk (trådbundna nätverk)

D6-kameror

 1. Efter att minneskortet satts i kameran, anslut kameran till datorn med en Ethernet-kabel och slå på kameran.

  När du ansluter Ethernet-kabeln, använd inte våld och sätt i kontakterna rakt.

 2. Välj Aktivera för Kabelanslutet nätverk/WT > Kabelansl. nätverk/WT-funktioner i kamerans inställningsmeny.

 3. Välj Kabelanslutet nätverk/WT > Välj maskinvara > Kabelanslutet nätverk i kamerans inställningsmeny.

  Markera Kabelanslutet nätverk och tryck multiväljaren åt höger för att återgå till Kabelanslutet nätverk/WT-menyn.

 4. Välj Kabelanslutet nätverk/WT > Nätverksinställningar i kamerans inställningsmeny.

  Markera Nätverksinställningar och tryck multiväljaren åt höger för att se en lista över nätverksprofiler.

 5. Välj en nätverksprofil skapad med en dator.

  Markera en profil och tryck multiväljaren åt höger för att återgå till menyn Kabelanslutet nätverk/WT. Vänta medan kameran upprättar anslutningen.

Andra kameror

 1. Efter att minneskortet satts i kameran, anslut kameran till datorn med en Ethernet-kabel och slå på kameran.

  När du ansluter Ethernet-kabeln, använd inte våld och sätt i kontakterna rakt.

 2. Välj Nätverk > Välj maskinvara > Kabelanslutet nätverk i kamerans inställningsmeny.

  Markera Kabelanslutet nätverk och tryck multiväljaren åt höger för att återgå till Nätverk-menyn.

 3. Välj Nätverk > Nätverksinställningar i kamerans inställningsmeny.

  Markera Nätverksinställningar och tryck multiväljaren åt höger för att se en lista över nätverksprofiler.

 4. Välj en nätverksprofil skapad med en dator.

  Markera en profil och tryck multiväljaren åt höger för att återgå till Nätverk-menyn. Vänta medan kameran upprättar anslutningen.

 5. Välj Nätverksanslutning.

  Markera Nätverksanslutning och tryck multiväljaren åt höger för att visa nätverksinställningar.

 6. Välj Aktivera.

  Markera Aktivera och tryck multiväljaren åt höger för att ansluta till nätverket.

WT-4

 1. Sätt i minneskortet i kameran, anslut WT-4 och slå på kameran.

 2. Välj Nätverk > Välj maskinvara > WT-4 i kamerans inställningsmeny.

  Markera WT-4 och tryck multiväljaren åt höger för att återgå till Nätverk-menyn.

 3. Välj Nätverk > Läge i kamerans inställningsmeny.

  Välj mellan Överföringsläge och Datorläge. Om du trycker multiväljaren åt höger visas en lista över nätverksprofiler.

 4. Välj en nätverksprofil skapad med en dator.

  Markera en profil och tryck multiväljaren åt höger för att välja och återgå till Nätverk-menyn. Om du valde Överföringsläge i steg 3, justera Överföringsinställningar enligt beskrivningen i handboken för WT-4.

 5. Slå på WT-4.

  Profilnamnet i Nätverk-menyn blir grönt när en anslutning har upprättats.