Använd Wireless Transmitter Utility för att skapa och redigera nätverksprofiler med datainmatning på ett datortangentbord.

Kamerorna Z 5, Z 50, Z 30 och Z fc

Nätverksprofiler för Z 5, Z 50, Z 30 och Z fc kan inte skapas, redigeras och deras lösenord kan inte ändras på en dator. Skapa nätverksprofiler med alternativet Anslut till datorn i kamerans inställningsmeny. En dator kan dock användas för att välja målmapp och program enligt beskrivningen i Välja målmapp och program.