1. Bilgisayarı fotoğraf makinesine bağlayın.

    Bilgisayarı açtıktan ve başlamasını bekledikten sonra, fotoğraf makinesini birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bağlayın ve ardından fotoğraf makinesini açın. Başlarsa Nikon Transfer 2’den çıkın.

  2. Wireless Transmitter Utility’yi başlatın.

    Wireless Transmitter Utility başlatıldıktan sonra İleri öğesine tıklayın.

  3. WT-4/UT-1 (WT-4 olarak işlevler) öğesini seçin ve İleri düğmesine tıklayın.

    Daha sonra ne yapılması gerektiğine dair bilgiler için WT-4 elkitabına başvurun. Fotoğraf makinesinden ağa bağlanmaya ilişkin bilgiler için bkz. “Bir Bilgisayarda Oluşturulan Profilleri Kullanarak Bağlanma”.

Küçük Resim Seçme ve Baskı Modları

Küçük resim seçme ve baskı modları kullanılamaz. Bu modlardan herhangi birinin etkinleştirildiği bir ağ profili yüklemeye çalışırsanız, bir uyarı görüntülenecek ve profil yüklenmeyecektir.

Üçüncü Parti Güvenlik Yazılımı

Güvenlik duvarı destekli üçüncü parti güvenlik yazılımı ftp sunucusu bağlantı noktasını engelleyerek bilgisayara erişimi engelleyebilir. Bu, yazılımı protokellerin TCP bağlantı noktaları 15740 ve UDP bağlantı noktaları 5353’e gönderme ve alma erişimine izin vermesi için ayarlayarak önlenebilir. Daha fazla bilgi için yazılım veya güvenlik duvarı ile birlikte verilen dokümanlara bakın.