Fotoğraf Makinesini bir Bilgisayarla Eşleştirme

Fotoğraf makinesi ile oluşturulan ağ profillerinde Görüntü aktarımı veya Fotoğraf makinesi kontrolü seçilmişse fotoğraf makinesini bilgisayarla eşleştirmeniz gerekecektir (ilgili adımlar fotoğraf makinesine göre değişir). Bu, fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında bir bağlantı kurulmasına olanak sağlar.

Fotoğraf makinesini bir bilgisayarla eşleştirin


Kablosuz LAN Profillerini bir Bilgisayara Kopyalama

Fotoğraf makinesinde oluşturulan kablosuz LAN profilleri bir bilgisayara kopyalanabilir. Bunu, kablosuz vericiler için yeni kablosuz ağlar oluştururken yararlı bulabilirsiniz. Bilgisayar halihazırda ağa bağlıysa bilgisayara kopyalanan profilin, bilgisayarın mevcut ağ ayarlarının üzerine yazılacağını unutmayın.

Fotoğraf makinesinde oluşturulan kablosuz LAN profillerini bir bilgisayara kopyalayın ve uygulayın


Bir Bilgisayarda Ağ Profilleri Oluşturma

Ağ profilleri bir bilgisayarda oluşturulabilir ve düzenlenebilir. Kullanılabilen seçenekler, ağ bağlantıları için kullanılan cihaz türüne göre farklılık gösterir.

Bir bilgisayarda ağ profilleri oluşturun ve onları fotoğraf makinesine kopyalayın


macOS

  • Wireless Transmitter Utility yüklendiğinde, menü çubuğundaki Wireless Transmitter Utility simgesi fotoğraf makinesi ile olan bağlantıyı sonlandırmak veya Wireless Transmitter Utility’yi başlatmak için kullanılabilir. Aşağıdakiler yalnızca çalışma modu olarak Görüntü aktarımı seçildiğinde kullanılabilir:
    • Fotoğraf Makinesine Bağlan: Bu seçenek seçilirse bilgisayar ağda fotoğraf makinesini algıladığında otomatik olarak bir bağlantı kuracaktır.
    • Bağlanma: Bu seçenek seçilirse bilgisayar, fotoğraf makinesi ile olan tüm mevcut bağlantıları sonlandıracak ve ağda fotoğraf makinesini algıladığında yeni bir bağlantı kurmayacaktır.

  • Bilgisayar, çok sayıda resim içeren hafıza kartlarına sahip fotoğraf makinelerini algılamakta yavaş kalabilir. Wireless Transmitter Utility’yi kullanırken hafıza kartlarını fotoğraf makinesinden çıkararak bunun önüne geçilebilir.