• Android
 • iOS

Innan du visar eller laddar ner bilderna från kameran måste du etablera en anslutning mellan kameran och din smarta enhet. En Bluetooth-anslutning etableras när enheterna har parkopplats med hjälp av SnapBridge 360/170.

Uppdatera kamerans firmware

Se till att kamerans firmware hålls uppdaterad. Den senaste versionen är tillgänglig från Nikons nedladdningscenter.

Automatisk avstängning

Med standardinställningarna stängs kameran automatiskt av om inga åtgärder utförs i ungefär en minut. Innan du har bekantat dig fullt ut med kameran och appen rekommenderar vi att du förlänger tiden för automatisk avstängning till 5 minuter genom att välja 5 min under Camera settings (Kamerainställningar) > Auto off (Automatisk avstängning) på fliken Camera (Kamera) i SnapBridge 360/170.

Före parkoppling

Gör klar kameran och den smarta enheten. Innan du använder kameran:

 • Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat för att förhindra att kameran plötsligt stängs av.
 • Inaktivera flygplansläget.
 • Sätt i ett minneskort efter att du har kontrollerat att det finns ledigt utrymme på kortet.
 • Kontrollera att eventuella HDMI- och USB-kablar är frånkopplade.

Bekräfta innan du använder den smarta enheten att SnapBridge 360/170 har installerats. Observera att SnapBridge 360/170 inte är det samma som SnapBridge-appen; endast SnapBridge 360/170 kan användas med KeyMission 360.

Parkoppling (enheter utan NFC)

 1. Kamera: Bekräfta att kameran är avstängd och att strömlampan är släckt.

  Om kameran är på (dvs. om strömlampan lyser), trycker du på filmknappen i cirka 3 sekunder för att stänga av kameran.

 2. Smart enhet: Aktivera Wi-Fi och Bluetooth, men starta inte parkoppling än.

 3. Smart enhet: Starta SnapBridge 360/170 och tryck på Connect to Camera (Anslut till kamera) på fliken Connect (Anslut).

 4. Smart enhet: Tryck på KeyMission 360.

 5. Smart enhet: Tryck på Next (Nästa).

 6. Kamera: Tryck på filmknappen i cirka 7 sekunder för att påbörja parkoppling (startljudet spelas upp efter cirka 3 sekunder, men ignorera detta och fortsätt hålla knappen intryckt). Statuslamporna blinkar grönt ett kort ögonblick samtidigt och börjar därefter att blinka växelvis för att indikera att kameran är klar för parkoppling.

 7. Smart enhet: Tryck på kameranamnet.

  När parkopplingen är klar etablerar den smarta enheten en anslutning till kameran via Bluetooth, och följande meddelande visas.

  Om parkopplingen misslyckas

  När kameran är klar för parkoppling väntar den i cirka 4 minuter. Därefter stängs den av automatiskt och strömlampan släcks. Om detta inträffar ska du stänga av kameran och därefter trycka på filmknappen och hålla knappen intryckt i cirka 7 sekunder för att åter göra kameran klar för parkoppling.

  Skapa ett Nikon ID

  Första gången du parkopplar en kamera efter att du har installerat SnapBridge 360/170 uppmanas du att skapa ett Nikon ID. Följ anvisningarna på skärmen. Du kan också skapa ett konto eller redigera din användarprofil med alternativet Nikon ID sign up/edit profile (Skapa Nikon ID/redigera profil) på fliken Other (Övrigt).

  Avsluta parkoppling

  Parkopplingen avbryts om du trycker på något av följande alternativ, och du måste i så fall göra om parkopplingen av kameran med den smarta enheten.

Parkoppling (NFC-enheter)

 1. Kamera: Bekräfta att kameran är avstängd och att strömlampan är släckt.

  Om kameran är på (dvs. om strömlampan lyser), trycker du på filmknappen i cirka 3 sekunder för att stänga av kameran.

 2. Smart enhet: Aktivera Wi-Fi, NFC och Bluetooth, men starta inte parkoppling än.

 3. Smart enhet: Avsluta alla appar som använder NFC, inklusive SnapBridge 360/170, eftersom parkopplingen i annat fall kan misslyckas.

 4. Kamera: Tryck på filmknappen i cirka 7 sekunder för att påbörja parkoppling (startljudet spelas upp efter cirka 3 sekunder, men ignorera detta och fortsätt hålla knappen intryckt). Statuslamporna blinkar grönt ett kort ögonblick samtidigt och börjar därefter att blinka växelvis för att indikera att kameran är klar för parkoppling.

 5. Smart enhet: Håll NFC-antennen mot -logotypen (N-märket).

  SnapBridge 360/170 startar automatiskt. Tryck på OK när du uppmanas att starta parkopplingen. Dialogrutan nedanför visas när parkopplingen är klar och en Bluetooth-anslutning har etablerats.

  Om parkopplingen misslyckas

  När kameran är klar för parkoppling väntar den i cirka 4 minuter. Därefter stängs den av automatiskt och strömlampan släcks. Om detta inträffar ska du stänga av kameran och därefter trycka på filmknappen och hålla knappen intryckt i cirka 7 sekunder för att åter göra kameran klar för parkoppling.

  Skapa ett Nikon ID

  Första gången du parkopplar en kamera efter att du har installerat SnapBridge 360/170 uppmanas du att skapa ett Nikon ID. Följ anvisningarna på skärmen. Du kan också skapa ett konto eller redigera din användarprofil med alternativet Nikon ID sign up/edit profile (Skapa Nikon ID/redigera profil) på fliken Other (Övrigt).

  Avsluta parkoppling

  Parkopplingen avbryts om du trycker på något av följande alternativ, och du måste i så fall göra om parkopplingen av kameran med den smarta enheten.

Om parkoppling misslyckas

Om parkopplingen misslyckas trycker du på kamerans filmknapp i cirka 3 sekunder för att stänga av kameran. Kontrollera därefter att kamerans strömlampa är släckt, avsluta SnapBridge 360/170 och kontrollera att appen inte kör i bakgrunden (denna procedur varierar beroende på vilken smart enhet du använder; se dokumentationen som följde med enheten för närmare anvisningar) och gör detsamma för SnapBridge-appen om den också körs. Du kan sedan upprepa stegen under “Parkoppling (enheter utan NFC)” eller “Parkoppling (NFC-enheter)” för att parkoppla kameran med den smarta enheten.

Uppdatera kamerans firmware

Se till att kamerans firmware hålls uppdaterad. Den senaste versionen är tillgänglig från Nikons nedladdningscenter.

Automatisk avstängning

Med standardinställningarna stängs kameran automatiskt av om inga åtgärder utförs i ungefär en minut. Innan du har bekantat dig fullt ut med kameran och appen rekommenderar vi att du förlänger tiden för automatisk avstängning till 5 minuter genom att välja 5 min under Camera settings (Kamerainställningar) > Auto off (Automatisk avstängning) på fliken Camera (Kamera) i SnapBridge 360/170.

Före parkoppling

Gör klar kameran och den smarta enheten. Innan du använder kameran:

 • Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat för att förhindra att kameran plötsligt stängs av.
 • Inaktivera flygplansläget.
 • Sätt i ett minneskort efter att du har kontrollerat att det finns ledigt utrymme på kortet.
 • Kontrollera att eventuella HDMI- och USB-kablar är frånkopplade.

Bekräfta innan du använder den smarta enheten att SnapBridge 360/170 har installerats. Observera att SnapBridge 360/170 inte är det samma som SnapBridge-appen; endast SnapBridge 360/170 kan användas med KeyMission 360.

Parkoppling

 1. Kamera: Bekräfta att kameran är avstängd och att strömlampan är släckt.

  Om kameran är på (dvs. om strömlampan lyser), trycker du på filmknappen i cirka 3 sekunder för att stänga av kameran.

 2. Smart enhet: Aktivera Wi-Fi och Bluetooth, men starta inte parkoppling än.

 3. Smart enhet: Starta SnapBridge 360/170 och tryck på Connect to Camera (Anslut till kamera) på fliken Connect (Anslut).

 4. Smart enhet: Tryck på KeyMission 360.

 5. Smart enhet: Tryck på Next (Nästa).

 6. Kamera: Tryck på filmknappen i cirka 7 sekunder för att påbörja parkoppling (startljudet spelas upp efter cirka 3 sekunder, men ignorera detta och fortsätt hålla knappen intryckt). Statuslamporna blinkar grönt ett kort ögonblick samtidigt och börjar därefter att blinka växelvis för att indikera att kameran är klar för parkoppling.

 7. Smart enhet: Tryck på kameranamnet.

 8. Smart enhet: Läs anvisningarna och tryck på Understood (Förstått).

 9. Smart enhet: När du uppmanas välja en enhet trycker du på kameranamnet (det kan ta en stund innan kameranamnet visas).

  Dialogrutan nedanför visas när parkopplingen är klar och en Bluetooth-anslutning har etablerats.

  Om parkopplingen misslyckas

  När kameran är klar för parkoppling väntar den i cirka 4 minuter. Därefter stängs den av automatiskt och strömlampan släcks. Om detta inträffar trycker du på filmknappen eller fotoknappen för att åter aktivera kameran och göra den klar för parkoppling på nytt. Om kameran inte ställs i standby-läget för parkoppling, ska du stänga av den och sedan trycka på filmknappen i cirka 7 sekunder.

  Skapa ett Nikon ID

  Första gången du parkopplar en kamera efter att du har installerat SnapBridge 360/170 uppmanas du att skapa ett Nikon ID. Följ anvisningarna på skärmen. Du kan också skapa ett konto eller redigera din användarprofil med alternativet Nikon ID sign up/edit profile (Skapa Nikon ID/redigera profil) på fliken Other (Övrigt).

  Avsluta parkoppling

  Parkopplingen avbryts om du trycker på något av följande alternativ, och du måste i så fall göra om parkopplingen av kameran med den smarta enheten.

Om parkoppling misslyckas

Om parkoppling misslyckas, trycker du på kamerans filmknapp i cirka 3 sekunder för att stänga av kameran. Kontrollera att strömlampan släcks. Avsluta SnapBridge 360/170 och bekräfta att appen inte körs i bakgrunden (denna procedur varierar beroende på vilken smart enhet du använder; se dokumentationen som följde med enheten för närmare anvisningar) och gör sedan det samma för SnapBridge-appen om den också körs. Följ därefter stegen nedan för att “glömma” kameran på din iOS-enhet. Du kan därefter upprepa stegen under “Parkoppling” för att parkoppla enheten med din kamera.

 • Öppna inställningsappen i iOS och tryck på Bluetooth.

  Tryck på -ikonen till höger om kameranamnet.

  Tryck på alternativet “Glöm”.