Nikon

Bağlantıyı Sonlandırma

Bir Wi-Fi bağlantısını sonlandırmak veya eşleştirmeyi sonlandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Eşleştirmeyi Sonlandırma

 1. sekmesinde öğesine dokunun ve [Fotoğraf makinesini unut] öğesini seçin.

 2. Eşleştirmesini sonlandırmak istediğiniz fotoğraf makinesinin adına dokunun.

 3. [Evet] öğesine dokunun.

Bir Wi‑Fi Bağlantısını Sonlandırma

Eşleştirilen Cihazlar

sekmesinde öğesine dokunun ve onay diyaloğunda [Evet] öğesine dokunun.

Wi-Fi AP Modu Bağlantısı

 1. sekmesinde öğesine dokunun ve simgenin olarak değişmesini bekleyin.

 2. düğmesine dokunun ve [Wi-Fi AP modundan çık] öğesini seçin.

Wi-Fi STA Modu Bağlantısı

 1. düğmesine dokunun ve [Wi-Fi STA modundan çık] öğesini seçin.

Kayıtlı Wi-Fi Bağlantısı Ayarlarını Silme

Wi-Fi STA modu ile önceden bağlanmış fotoğraf makineleri için Wi-Fi bağlantısı ayarları [Kaydedilen Fotoğraf Makineleri] içinde fotoğraf makinesi adına göre görüntülenir. Bağlantı ayarlarını silmek (iptal etmek) için, iptal etmek istediğiniz fotoğraf makinesinin adını seçin ve [Bağlantıyı kes] öğesine dokunun.

Eşleştirmeyi Sonlandırma

 1. sekmesinde öğesine dokunun ve [Fotoğraf makinesini unut] öğesini seçin.

 2. Eşleştirmesini sonlandırmak istediğiniz fotoğraf makinesinin adına dokunun.

 3. [Evet] öğesine dokunun.

Eşleştirmeyi sonlandırdıktan sonra iOS’e fotoğraf makinesini “unutma” talimatı vermeniz gerekecektir. Sıradaki ‘Fotoğraf Makinesini “Unutma”’ bölümüne ilerleyin.

Fotoğraf Makinesini “Unutma”

Eşleştirmeyi sonlandırdıysanız veya eşleştirme sırasında bir hatayla karşılaşırsanız iOS cihazınızda fotoğraf makinesini “unutmak” için aşağıdaki adımları izleyin. Aksi takdirde cihaz fotoğraf makinesini görüntülemeyebilir veya fotoğraf makinesi adına dokunduğunuzda fotoğraf makinesi ile eşleşmeyebilir.

 1. iOS Ayarlar uygulamasını başlatın.

 2. [Bluetooth] öğesine dokunun.

 3. Fotoğraf makinesi adının sağındaki simgesine dokunun.

 4. “Unut” seçeneğine dokunun.

Bir Wi‑Fi Bağlantısını Sonlandırma

Eşleştirilen Cihazlar

sekmesinde öğesine dokunun ve onay diyaloğunda [Evet] öğesine dokunun.

Wi-Fi AP Modu Bağlantısı

 1. sekmesinde öğesine dokunun ve simgenin olarak değişmesini bekleyin.

 2. düğmesine dokunun ve [Wi-Fi AP modundan çık] öğesini seçin.

Wi-Fi STA Modu Bağlantısı

 1. düğmesine dokunun ve [Wi-Fi STA modundan çık] öğesini seçin.

Kayıtlı Wi-Fi Bağlantısı Ayarlarını Silme

Wi-Fi STA modu ile önceden bağlanmış fotoğraf makineleri için Wi-Fi bağlantısı ayarları [Kaydedilen Fotoğraf Makineleri] içinde fotoğraf makinesi adına göre görüntülenir. Bağlantı ayarlarını silmek (iptal etmek) için, iptal etmek istediğiniz fotoğraf makinesinin adını seçin ve [Bağlantıyı kes] öğesine dokunun.