Schreiber

[Aktarım Kuyruğu] Bölmesi

İndirme ilerlemesini görüntüleyin.

Aktarım Kuyruğu
Aktarılmakta olan ve indirilmeyi bekleyen dosyaların listesi. Her resim indirilirken ilerleme çubuğu ve kalan süre görüntülenir.
[Kaynak]/[Hedef]
Bahsi geçen dosya için kaynak cihaz ve hedef klasör.
Sil
Dosyanın seçimini kaldırmak ve aktarım kuyruğundan kaldırmak için bu düğmeye tıklayın.