Nikon

Menyn [Window (Fönster)]

[Options (Alternativ)]/[Thumbnails (Miniatyrer)]/[Transfer Queue (Överföringskö)]
Visa eller dölj valda fönster.