Nikon

Menyn [Help (Hjälp)]

[Nikon Transfer 2 Help (Nikon Transfer 2 Hjälp)]
Visa hjälp.
[Check for Updates (Sök efter uppdateringar)]
Sök efter uppdateringar för Nikon Transfer 2.
[About Nikon Transfer 2 (Om Nikon Transfer 2)] (endast Windows)
Visa versionsinformation.